Alle husstander skal i disse dager motta informasjonsmateriell fra DSB i postkassa si. (Foto: DSB Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap)

- Har du ditt personlige beredskapslager i tilfelle en akutt krisesituasjon?

  Jon Aamodt
  06. des. 2018
  20:52
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB), sender i disse dager ut informasjon til alle landets husstander om hva alle bør ha tilgjengelig i eget hjem for å være rustet til å takle en plutselig uventet hendelse. 

- Målsettingen er å øke folks egenberedskap, sier DSB i informasjonsfolderen. 

Hva gjør du om strømmen blir borte i flere dager sammenhengende, mobilnettet svikter, vannforsyningen til hjemmet ditt blir borte eller det blir vanskelig å få tak i vanlige hverdagsartikler? 

I materiellet som nå sendes ut, blir det gitt konkrete råd og eksempler på hvordan du kan klare deg i ditt eget hjem i minst tre dager dersom en akutt krisesituasjon oppstår. 

Modernisering av totalforsvaret
DSB peker på flere ulike årsaker som har aktualisert denne informasjonskampanjen. Klimaendringer og ekstremvær som resulterer i bortfall av kritisk infrastruktur nevnes som en av årsakene. Endring i den sikkerhetspolitiske situasjonen blir nevnt som en faktor i det store bildet, og det pekes på at Norge nå moderniserer sitt totalforsvar.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Kort fortalt er totalforsvaret hvordan alle som jobber med beredskap i Norge kommer sammen for å håndtere de aller vanskeligste krisene. Men totalforsvaret handler også om hvordan hver enkelt kan ta vare på seg og sine, sier Per Brekke, assisterende direktør i DSB.

Har gjort oss avhengige av moderne hjelpemidler
DSB arbeider aktivt med å gi oppdaterte råd til befolkningen om hvordan norske husholdninger kan være best mulig forberedt hvis noe uforutsett skulle skje og informasjonskampanjen nå er en del av dette arbeidet. 

Norge er blant verdens tryggeste og mest stabile land, og vi er vant til at det meste stort sett fungerer som forutsatt. Direktoratet peker på at vi i dag er blitt så avhengige av at tjenester og funksjoner rundt oss fungerer for at dagliglivet skal gå rundt uten problemer. Denne avhengigheten er i seg selv en sårbarhet, og DSB ber folk tenke over hvordan de kan forberede seg best mulig hvis noe likevel skjer med det ellers så velfungerende rundt oss. 
 

Matvarer med lang holdbarhet og alternative oppvarmingsmuligheter er blant anbefalingene til DSB. (Foto: DSB Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap)

En batteridrevet DAB-radio anbefales for å kunne ta imot informasjon i en situasjon med svikt i kritisk infrastruktur. (Foto: DSB Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no