Det er dette alternativet det vil blir arbeidet videre med dersom plan- og miljøutvalget gir sin tilslutning til rådmannens forslag førstkommende onsdag. (Foto: Skisse fra Søgne kommune/asplan viak)

Vil konsentrere videre planlegging av skolesenter om ett alternativ

  Jon Aamodt
  06. des. 2018
  15:25
Formannskapet i Søgne vedtok i møtet 7. november at videre arbeid med detaljregulering for nytt skolesenter på Tangvall skal konsentreres om alternativ A4 hvor skolen plasseres nær sentrum og friidrettsanlegget flyttes mot vest. 


Onsdag 12. desember skal plan- og miljøutvalget ta stilling til et forslag fra rådmannen der de to alternativene til utbygging som tidligere ble lagt ut til offentlig ettersyn legges til side og alt videre arbeid konsentreres om det nye alternativet.


I saksfremlegget til plan- og miljøutvalget skriver rådmannen at det er et krevende arbeid når det skal arbeides med detaljer i tre ulike alternativer. Dette pågår samtidig med planarbeidet i den utlyste design og bygg konkurranse hvor løsningene for skolesenteret skal utredes i detalj. 

Kan unngå forsinkelser
Kommunalsjef Torkjell Tofte har tidligere uttalt at dersom plan- og miljøutvalget går inn for rådmannens forslag i sitt desembermøte, kan arbeidet med skolesenteret fortsette uten forsinkelser. I motsatt fall kan man risikere at videre planlegging i design og bygg konkurransen må utsettes i flere måneder. 

Idrettsrådet i Søgne har tidligere uttalt at de er positive til forslaget som nå blir foreslått som prioritert løsning for nytt skolesenter.

Plan- og miljøutvalget behandler denne saken i sitt møte 12. desember. 


Bygningene plasseres mot sentrum (markert med rødt) og idrettsanleggene mot vest og opp mot dagens E39 i alternativet som administrasjonen ønsker å arbeider videre med. (Foto: Skisse fra Søgne kommune/asplan viak)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no