Innsendt
- Jeg skulle ønske jeg hadde mulighet til personlig å takke hver og en av dere som arbeider som frivillige i Søgne, skriver daglig leder i Søgne Frivilligsentral, Heidi Johansen i brevet hun sendte ut torsdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Til alle dere som låner hjerte, tid og evner til innsats for felleskapet.

  Nicolai Prebensen
  06. des. 2018
  14:04
Onsdag var ble frivillighetens dag markert og jeg skulle ønske jeg hadde mulighet til personlig å takke hver og en av dere som arbeider som frivillige i Søgne. 

For uten dere hadde mye vært vanskeligere, ensomheten større og Søgne noe helt annet. Dere legger ned en betydningsfull innsats i nærmiljøet.

Vi trenger frivilligheten fordi den tilfører en annerledes og ekstra kvalitet. Frivilligheten handler om å inkludere og springer ut fra folks frie vilje og lyst til å engasjere seg, til beste for seg selv og samfunnet. 

Avgjørende
Den frivillige innsatsen er avgjørende for å skape gode lokalsamfunn. Dere er hjertet som får lokalsamfunnet til å pulsere. I Søgne har vi hundrevis av engasjerte innbyggere som hver dag deltar i aktiviteter som er med på å skape ett varmere og mer inkluderende samfunn.

Frivilligheten skaper mangfold, den utfordrer og gjør en forskjell i våre liv. Frivilligheten er identitetsskaping, det fremmer helse og bygger demokrati.

Stor forskjell
Alle som er frivillige utgjør en stor forskjell, både for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet.

Takk for alt dere har utført, takk for den jobben dere gjør.

«Hvis du vil oppleve lykke i en time - ta en lur. Hvis du vil oppleve lykke i en dag - dra på fisketur. Hvis du vil oppleve lykke i et helt år - arv en formue. Hvis du vil oppleve lykke i et helt liv - hjelp andre mennesker.» -kinesisk ordtak

Heidi Johansen 
Daglig leder Søgne frivilligsentral 

Dugnad i sansehagen utenfor lysthuset siste tirsdag i september. Et klassisk eksempel hvor frivilligheten i bygda stiller opp. Fra venstre Reidun Ertzeid, Reidun Nygård, Solveig Norkvist, Wenche Kvarstein (fra omsorgsenteret), Inger Marie Lohne, Janne Lossius, Hedi Johansen (frivilligsentralen) og Janne Karin Tallaksen. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no