Bildet er fra en tidligere markering langs E18 ved Kristiansand Dyrepark. (Foto: Amalie Henden, arkiv)

- Vi håper du vil delta

  Nicolai Prebensen
  05. des. 2018
  15:46
Tradisjonen hvor en rekke etater, Nullvisjonen, fylkeskommunene i Agder, politiet  og Den Norske Kirke markerer de alvorligste ulykkene langs veiene fortsetter, og nå inviteres det til markering 3. januar på Scandic Sørlandet.

- Vi har lang tradisjon for å arrangere den årlige Nyttårsaksjonen. Aksjonen har fokus på de trafikkulykkene i Agder som har ført til at mennesker har blitt drept eller hardt skadd. I år arrangeres aksjonen torsdag 3. januar 2019, sier Tom Erik Dønnestad i Nullvisjonen onsdag ettermiddag.


250 drept eller skadet
- I løpet av de 5 siste årene er mer enn 250 personer drept eller hardt skadet i trafikkulykker i Agder. Disse ulykkene etterlater også pårørende i en veldig vanskelig situasjon. Forskning viser at antall drepte kan halveres dersom alle overholder fartsgrensene, bruker bilbelte, hjelm og annet verneutstyr og kjører rusfritt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Hensikten med Nyttårsaksjonen er å bevisstgjøre hver enkelt av oss. Vi må stå sammen for å bidra til bedre sikkerhet på veiene som vi alle ferdes på, sier han videre.

Markering av de alvorligste trafikkulykkene i Agderfylkene i 2018 starter klokken 15.30. I etterkant rundt klokken 16.15 samles alle utenfor hotellet og tenner fakler, holder roser og går sammen ut på E18 i østgående retning.

- Når markeringen på E18 er ferdig kan de som ønsker det, trekke inn på hotellet og få en kopp kaffe, noe å bite i og prate litt dersom det er ønskelig. Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk og Biskopen i Agder og Telemark står bak «Nyttårsaksjonen» og alle ønsker vi dere hjertelig velkommen denne torsdag ettermiddagen, avslutter Dønnestad.

Tom Erik Dønnestad i Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla. (Foto: Amalie Henden, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no