Hit, men ikke lenger. Beboere lenger oppe i Eiekstølveien må hente aviser her på Dal inntil veien er utbedret. (Foto: Nicolai Prebensen)

Her vil Schibsted Distribusjon vest ikke kjøre

  Jon Aamodt
  05. des. 2018
  16:01
- Vi ber om at huller i veien fylles/utbedres straks for videre distribusjon, skriver Schibsted Distribusjon til avisabonnenter langs fylkesvei 155, Eikestølveien, i Søgne etter at de først har gjort oppmerksom på at deres sjåfør føler veien er så dårlig at det går ut over bilen når han leverer aviser på denne ruten. 

Beboere et stykke oppe i veien fikk nylig beskjed om å hente avisen i krysset ved Dal, lenger enn dette vil ikke sjåføren kjøre.

- Vi har i årevis kjempet for å få rustet opp veien. Dessverre har det vært forgjeves hittil, sier Terje Olsen til N247.

- Stoler på sjåførene
- Vi må stole på den informasjonen vi får fra våre sjåfører som trafikkerer veiene om natta, sier Elisabeth Haugen i Schibsted Distribusjon vest til N247 onsdag ettermiddag. 

Hun legger til at selskapet kanskje har gjort en for dårlig jobb når de ba beboerne langs veien ta seg av utbedringene.

- Vi er blitt gjort oppmerksom på at dette er en fylkesvei og har nå sendt en henvendelse til Mesta som han ansvar for vedlikehold av veien. Denne har vi foreløpig ikke fått svar på, sier Haugen.

I påvente av svar fra Mesta utelukker hun ikke at distributøren vil be sjåføren gjøre en ny vurdering av fremkommeligheten på veien.

N247 kjørte veien onsdag og bildene sier noe om tilstanden på veien etter flere dager med regnvær. N247 hadde ingen problemer med å ta seg frem langs fylkesveien i personbil. 
Bildet over: Ved avkjørselen til Dal er det markert avrenning etter nedbøren, men dette berører i liten grad fylkesveien. (Foto begge bilder: Nicolai Prebensen). 
Bildet under: Også langs fylkesveien er det korte partier med avrenning av grus.

Her kommer ikke avisene i postkassa før veien er utbedret eller sjåføren gjør en ny vurdering av situasjonen. (Foto: Nicolai Prebensen)

Ved dette stativet på Dal må kunder selv hente aviser som blir levert i en pose på stolpen. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no