Bildet av kommuneoverlege Frank Andersen og forskningsleder Erik Thomas Thortveit er tatt 6. oktober 2014 da prosjektet med å teste voksne i Søgne om de bar antistoffer etter flåttbitt startet. Nå er første artikkel om undersøkelsen publisert. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

- Ikke så farlig som vi trodde

  Nicolai Prebensen
  04. des. 2018
  13:45
Av Jøran Cyuzuzo Gamman, Søgne kommune

En ny forskningsrapport konkluderer med at det ikke er høyere forekomst av selvrapporterte plager på tross av at vi bor i et område med mye flått.


- Søgnes befolkning har vært veldig positive til å stille opp i dette prosjektet, både ved å avlegge blodprøve og ved å svare på spørsmål om egen helse, sier prosjektleder for TickVA, Erik Thomas Thortveit.

Forskningsprosjektet som nå er avsluttet har vart over tre år. Søgne Legesenter har samarbeidet med TickVA om å hente inn blodprøver og å intervjue dem som frivillig har sagt ja til å være med på prosjektet. Omtrent 40% av Søgnes innbyggere har deltatt, totalt 2971 personer.

Her er noen av funnene fra studien:
  • 85% av deltakerne rapporterte at de hadde blitt bitt av flått minst en gang i livet. 33% oppga at de hadde blitt bitt av flått det siste året
  • 24% oppga at de tidligere hadde hatt hudinfeksjon etter flåttbitt (Erytema migrans)
  • Kvinner rapporterte i snitt mer helseplager enn menn
  • De vanligste symptomene var utmattelse, smerter i armer/bein/ledd, ryggsmerter, hodepine og søvnproblemer
  • De fleste som rapporterte om helseplager hadde milde symptomer, mens 16% av deltakerne hadde moderate eller kraftige symptomer
  • Innbyggerne i Søgne er svært utsatt for flåttbitt og flåttbårne sykdommer, men har mindre utmattelse, og færre eller like mange selvrapporterte somatiske helseplager som gjennomsnittsbefolkningen (basert på normative data fra Norge og Sverige)
- Funn fra denne studien gir ikke grunnlag for å hevde at det er høyere forekomst av subjektive helseplager og utmattelse i en befolkning med høy eksposisjon for flått og flåttbårne sykdommer sammenliknet med gjennomsnittsbefolkningen. Studien er helt unik da det ikke finnes tilsvarende studier hvor man har sett på eksponering for flåttbitt i en enkelt kommune og sammenliknet dette med forekomsten av selvrapporterte helseplager, skriver Thortveit i artikkelen utgitt på nettstedet flåttsenteret.no.
- Tre artikler
- Så vil jeg også takke Frank Andersen og Søgne legesenter for stor velvillighet og innsats i innsamlingen av data. Prosjektet hadde ikke vært gjennomførbart uten dem. Vi jobber nå med neste publikasjon, og satser på minst tre artikler til basert på Søgne-data i løpet av de nærmeste par årene, sier forskningsleder Erik Thomas Thortveit. (Bildet t.h.)


- Ikke flere helseplager enn normalt i område med mye flått, skriver Flåttsenteret ved Sørlandet sykehus i sin første artikkel etter undersøkelsen i Søgne. (Foto: Flåttsenteret)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no