Fordelingen av kvinner og menn som er bosatte i kommunene er tilnærmet helt lik i følge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Omtrent like mange kvinner som menn i kommunene

  Nicolai Prebensen
  03. des. 2018
  15:48
Statistisk Sentralbyrå har nylig sluppet befokningstallene for samtlige kommuner i landet og for Søgne og Songdalens del er fordelingen mellom kjønnene ganske lik.

I Songdalen per 1. januar 2018 er det bosatt 3.271 kvinner og 3.385 menn. Summert blir dette 6.656 innbyggere ved forrige årsskifte.

32 flere menn
I Søgne er fordelingen mellom kjønnene enda tettere og overvekten av menn er på kun 32 personer.

I alt bor 5.687 menn i bygda, mens det samme tallet for kvinner er 5.655. Totalt er det per 1. januar 2018 11.342 personer som er bosatt i Søgne.

Flere kvinner
I Kristiansand kommune er antall innbyggere per 1. januar 2018 91.440 og forskjellen på antall kvinner og menn er 365 i kvinnenes favør.

Omtrent like mange kvinner som menn i bygd og by. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no