Dette springflokartet viser Kartverkets- og Geonorges beregninger av vannstanden under en springflo om rundt 70 år. Kartene ble publisert i midten av november i år. (Foto: Kartverket/Geonorge)

Nye kart viser fremtidens springflo: Høllen blir stående under vann

  Nicolai Prebensen
  03. des. 2018
  15:44
Geonorge/Kartverket har utarbeidet nye karter som viser havnivået ved springflo om 70 år. Beregningene viser at i 2090 vil storparten av bygningene i nedre del av Høllen stå under vann. Høllebakken blir ei øy.

Om stormflo skriver Geonorge:
«Stormflo oppstår når endringer i lufttrykk og vind endrer vannstanden betraktelig. Sammenfaller stormflo med en springperiode kan dette resultere i ekstra høy vannstand. En springperiode er en periode hvor tidevannet vil være høyere da krefter fra måne og sol virker i samme retninger rundt ny- og fullmåne. På grunn av stigende temperatur i havet og atmosfæren vil man i framtiden kunne oppleve stigende havnivå. Dette skyldes i stor grad termisk ekspansjon av vann, men også smeltevann fra tilbaketrekkende isbreer som tilføres havet. I store deler av Norge bremses noe av havnivåstigningen på grunn av landheving etter siste istid. Stormfloberegningene vil likevel være viktige i planarbeid slik at man skaffer oversikt over risiko og sårbarhet som følge av havnivåstigning og stormflo.»


Kartet viser beregninger for hvordan en 20-års springflo vil fortone seg når vannstanden har steget med over 70 centimeter.

Til fvn.no sier rådmann Ragnar Evensen at når kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand slår seg sammen 1. januar 2020, skal det lages en omfattende arealplan som med bakgrunn i stigende havnivå vil være retningsgivende for hvor man bygger boliger og hvor det skal være næringsvirksomhet.

Dramatisk
I følge beregningene blir konsekvensene dramatiske ved en stor 200-års springflo og Evensen sier til nettavisen at disse flommene kommer oftere og oftere.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Bildet viser Høllen slik situasjonen er i dag. (Foto: Privat).

Påtroppende fylkesrådmann i nye Agder, Tine Sundtoft sier at det blir dyrt når det offentlige må tilpasse seg en ny virkelighet med økt havnivå og større nedbørsmengder. Hun sier at kartene viser en trend som blir mer og mer sikker.

- Det er selvfølgelig vanskelig å fastslå på centimeteren hvor mye havet stiger, men at det går i den retningen blir vi bare mer og mer sikre på. Vi ser også at de nedbørsmengdene vi opplever i 2018 er på det nivået som vi for bare få år siden trodde de skulle være i 2080, sier Sundtoft til avisen.

Bildet er en illustrasjon av hvor høyt vannet vil stå under en 20-års springflo i 2090. (Foto: Grafikk: N247)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no