AF Gruppen har startet arbeidet med ny E39. Nå tyder alt på at ny adkomst til Mjåvann skal bygges samtidig med den nye motorveien. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Fylkeskommunen vedtok finansiering av adkomst til Mjåvann

  Jon Aamodt
  01. des. 2018
  10:52
«Fylkesordfører gis fullmakt til å innfri opsjonsavtalen og signere bindende avtale om finansiering med øvrige avtalepartnere og Nye Veier AS innen frist den 15.12.18».

Dette er punkt tre i vedtaket gjort av fylkesutvalget 27. november. I samme vedtak slås fast at den nye avkjørselen finansieres i samsvar med avtalen mellom fylkeskommunen, Kristiansand og Songdalen kommuner og Mjåvann industriområde. 


Vest-Agder fylkeskommunes andel av prosjektkostnaden på 69,4 millioner kroner er 34,85 millioner. Prisøkning fram til overtagelse skal fordeles mellom fylkekommunen og nye Kristiansand kommune i henholdt til finansieringsavtalen. 

- En fin dag
- Vi på Mjåvann skal klare vår del av oppgaven. Det er jeg ikke i tvil om. Da gjenstår å se om politikerne gjør de prioriteringer som skal til innen fristen for tilbakemelding til Nye Veier, sa Andre Kjetså, representant for industriområdet til N247 tidligere i november. 

- Det kommer til å bli en fin dag når vi ser at denne veien endelig kan realiseres, sa rådmann i Songdalen og påtroppende direktør i nye Kristiansand kommune, Kjell A. Kristiansen ved samme anledning. 

- Vedtaket i fylkesutvalget er veldig gledelig. Alt tyder nå på at dette går veien, sier Kristiansen (bildet til venstre) til N247 fredag ettermiddag. 

Nå gjenstår kun formelle vedtak i Songdalen og Kristiansand kommune og Kristiansen ser frem til at avtalepartnerne signerer finansieringsavtalen før fylkesordføreren avslutningsvis kan skrive under opsjonsavtalen med Nye Veier innen fristen 15. desember. 

Etter vedtaket i fylkesutvalget gjenstår kun de formelle vedtak i Songdalen kommunestyre og Kristiansand bystyre før avtalene om ny adkomst til Mjåvann industriområde kan sigeneres. (Foto: Rambøll/Nye Veier)




Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no