Skisse som er vedlagt søknaden om fendring i seilingsleden langs Hummerparken på Langenes. (Foto: Søker/Søgne kommune)

Foreslår å avslå søknad om fendring i kanal

  Nicolai Prebensen
  06. des. 2018
  13:54
Tidligere publisert 19.11.2018

21. november skulle plan- og miljøutvalget i Søgne kommune ta stilling til en søknad om å fendre deler av innseilingen vest for Hummerparken i leden som fører inn til Indre- og Ytre Kilen på Langenes i Søgne.

Utvalget vedtok den gang å utsette saken til sitt møte 12. desember og vil da foreta en befaring av området i forkant av møtet. 
 
Sterke strømmer
Seilingsleden er trang, og dette fører til sterke strømmer ved overgangene mellom høy- og lavvann da leden er grunn og er den eneste «veien» inn og ut fra Kilen. Et par 
fjellblokker skal også ha falt ned i seilingsleden og gjør det ytterligere krevende å kjøre ut og inn kanalen uten å påføre småbåtene skader.

I søknaden foreslås det å «fendre» deler av kanalen med et plastrør som ikke er festet til selve stablemuren til Hummerparken, men har egne festeanordninger slik at røret ikke er festet til den fredede Hummerparken. 

Bildet t.h.: Det er trangt og grunt i seilingsleden inn og ut av Kilen på Langenes. (Foto: Privat).

Fjerne fjellblokkene
I saksfremlegget skriver saksbehandler at han foreslår å avslå tiltaket, men anbefaler at man forsøker å fjerne de fjellblokkene som har falt ned i leden.

- Administrasjonen har stor forståelse for søkers argumenter om at det er fare for skade på båter ved gjennomkjøring i kanalen, og at forholdene er vanskelige på grunn av steinblokkene som er rast ut, men i stedet for å etablere fendring langs steinmuren bør man forsøke å få fjernet steinblokkene som delvis blokkerer seilingsleden, står det i saksfremlegget.

Videre skriver saksbehandler:
Fylkeskonservator har også rådet kommunen til å avslå søknaden. Selv om konservator har nevnt trefender i stedet for fenderen som er beskrevet i søknaden, anser vi ikke det til å ha avgjørende betydning for konservatorens vurdering.

I plan- og bygningslovens § 19-2 sies det at kommunen ikke bør dispensere fra planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om søknaden. Dette er et moment som er tillagt stor vekt i denne saken.

Sist oppdatert 06.12.2018 klokken 14:00 av Jon Aamodt

Seilingsleden inn til Indre- og Ytre Kilen på Langenes til venstre. Den fredede Hummerparken til høyre. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no