FrP ønsker mer til fylkesveier og mener arbeidet med å gjøre Hølleveien mer trafikksikker kan startes i 2019 dersom det er vilje til dette blant fylkespolitikerne. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)

Fylkesbudsjettet: FrP vil ha mer til veier

  Jon Aamodt
  06. nov. 2018
  14:32
Budsjettet for Vest-Agder ble presentert tirsdag morgen og Fremskrittspartiets Christian Eikeland sier at partiet reagerer på kutt i spesialundervisning og trafikksikkerhet samtidig som det settes av midler til museum, kunstsilo og flyktninger.

Han er meget skuffet over det fremlagte budsjettet for 2019 og veien videre mot 2022. 

- Vil ha mer til vei
- Selvsagt er det noe positivt, men helheten er skuffende.  Jeg er fornøyd med at det settes av over 37 millioner i 2019 til ny videregående skole på Tangvall, men det skulle bare mangle ettersom fylkestinget har vedtatt utbyggingen. Midler til Hølleveien er foreslått til 2021, og det ligger inne for lite til Stokkeland bro. Investeringsrammen må opp for å følge opp planlagte veiprosjekter, sier Eikeland. 

Eikeland sier videre at det kuttes blant annet i skole, spesialundervisning, trafikksikkerhet og drift av fylkesveier.  Samtidig bygges det opp museumsfond, det settes av midler til kunstsilo og det brukes cirka 11 millioner mer til flyktninger enn vi får overført fra staten.  

- Nå skal FrP forhandle med Høyre, KrF, SP, og Venstre.  Vi har en avtale om å bli enige. Enighet forutsetter et tydelig FrP stempel på budsjettet. Det er satt av 100 millioner til museum. Vi får se om vi kan bruke litt av dette til fylkesveier. Dersom det er vilje, er det mulig å starte på Hølleveien i 2019, tilføyer han.

Han understreker at FrP må ha gjennomslag for flere av sine saker. Selv om han i dag ikke kan si eksakt hva dette blir, mener han fylkesveier er blant de områdene hvor det er viktig å få til endringer. 


- Det er satt av 100 millioner til museum. Vi får se om vi kan bruke litt av dette til fylkesveier, sier Christian Eikeland (FrP). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no