PRESSEMELDING
I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Songdalen med 2,9 prosent ledighet. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Svak nedgang i arbeidsledigheten i Vest-Agder i oktober

  Jon Aamodt
  02. nov. 2018
  10:22
Det er nå 2 196 personer som er helt arbeidsledige i Vest-Agder. Det tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Det er en nedgang i ledigheten på 81 personer sammenlignet med september i år. 
 
– Det er 340 færre ledige i Vest-Agder nå enn på samme tid i 2017. Det er en nedgang på 13 prosent, sier avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per Lund. 
 
– Langtidsledigheten fortsetter å falle. Det er nå 616 personer som er helt ledige i 6 måneder eller lenger, noe som er 203 færre enn på samme tid i fjor. De langtidsledige utgjør nå 28,1 prosent av alle ledige i Vest-Agder, noe som er lavere enn landsgjennomsnittet, forteller Lund. 

Bruttoledigheten
Denne består av summen av helt ledige pluss de som er ordinære tiltaksdeltakere. Disse utgjør 2 801 personer, noe som er 3,0 prosent av arbeidsstyrken.  
 
Ledigheten fordelt på bransjer Det er flest ledige med bakgrunn fra butikk- og salgsarbeid (313), industriarbeid (255) og reiseliv og transport (239).  
 
Variasjoner blant kommunene 
I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Songdalen med 2,9 prosent ledighet. Så følger Søgne med 2,8 prosent og Kristiansand med 2,7 prosent ledighet. Lavest ledighet i oktober 2018 finner vi i Sirdal som har 0,9 prosent ledighet. Så følger Audnedal med 1,1 prosent og Hægebostad med 1,3 prosent ledighet. 
 
Fylkesvise variasjoner 
Ledigheten i Vest-Agder er på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, 0,1 prosent høyere enn det nasjonale gjennomsnittet. Fylket med høyest ledighet er Vestfold med 2,8 prosent. Sogn og Fjordane har lavest ledighet i landet med 1,3 prosent. 
 
Forventet utvikling 
NAV Vest-Agder forventer fallende ledighet i november 2018. 

NAV Vest-Agder forventer fallende ledighet i november 2018. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no