Marius Nergård Pettersen skriver bøker om såkalte hemmelige hytter. Vet du om en eller flere i vårt distrikt? Pettersen lover at hyttene forblir hemmelige. (Foto: Marius Nergård Pettersen)

Leter etter hemmelige hytter

  Nicolai Prebensen
  01. nov. 2018
  19:23
Marius Nergård Pettersen har i tre år reist landet rundt på leting etter hemmelige hytter, for å dokumentere at de eksisterer og er en del av vår kultur. Hemmelige hytter handler om gjemte bygg, om de som bygget og hvorfor de gjorde det. Om drømmen om et hemmelig skjul og enkle verdier. Om deler av Norge du mest sannsynlig aldri har sett.

Marius Nergård Pettersen er forfatter og fotograf. Han har utgitt ni bøker og skriver for noen av landets største medier. For arbeidet er han hedret med Helge Ingstad-prisen og Fagpressens fotopris, og vært tre ganger nominert til Årets Villmarking.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Hemmelig hytte på fjellet. (Foto: Marius Nergård Pettersen).

Nå ber han N247s lesere om hjelp. Finnes det noen hemmelige hytter i vårt distrikt, spør han og understreker at hyttene skal forbli hemmelige.

Han beskriver prosjektet selv på denne måten:
«Jeg heter Marius Nergård Pettersen og er forfatter av flere bøker om natur og friluftsliv. Jeg tar kontakt fordi jeg undersøker en nesten ubeskrevet del av norsk kulturhistorie, og lurer på om jeg kan spørre deres lesere om hjelp.

- Forblir hemmelige
Jeg har de siste årene vært på leting Norge rundt etter såkalte "hemmelige hytter". Det vil si buer, koier, gammer, etc., som noen har bygd og med vilje hemmeligholdt i naturen. Jeg har ikke avslørt hvor hyttene ligger (de er fortsatt hemmelige), men dokumenterer at slike steder eksisterer og er et fenomen som gjenfinnes over hele landet. Underveis har jeg blitt fortalt historiene til jegere, fiskere, uteliggere, motstandsfolk fra krigen - og andre som av ulike grunner har hatt behov for skjult husly i skogen, på fjellet eller langs kysten.

I august resulterte arbeidet i boka Hemmelige hytter som har truffet mange lesere og fått god omtale.

Siste bok
Nå arbeider jeg med neste og siste bok om emnet. Og leter etter flere historier som beskriver hele spennvidden til fenomenet. Jeg anslår at det finnes minst tusen slike hytter i Norge, men både hyttene og menneskene bak er (naturlig nok) vanskelige å finne. Derfor er spørsmålet: Vil dere skrive om dette og spørre deres lesere om de sitter på historier og kunnskap om hemmelige hytter? Det hadde vært til stor hjelp. Se vedlagte presentasjon og bilder. Bildene kan brukes fritt til all omtale. Ta gjerne kontakt for spørsmål».


Pettersen kan kontaktes på telefon 908 74 542 eller på epost til marius@dalforlag.no

Marius Nergård Pettersens selvportrett i en av Norges mange hemmelige hytter. (Foto: Marius Nergård Pettersen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no