Rådmannen innstiller at formannskapet øker den økonomiske rammen for granskningen i tråd med henvendelsen fra advokatfirmaet Kluge. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Øker kostnadsrammen for «granskning av påstander»

  Jon Aamodt
  12. okt. 2018
  15:35
Kluge Advokatfirma AS ble tidligere i høst tildelt oppdraget med å granske påstander fremkommet i diverse dokumenter distribuert i Søgne kommune. Tildeling av oppdraget skjedde etter en anbudsrunde og hadde en kostnadsramme på kr 250.000. I en henvendelse til kommunen 8. oktober ber advokatfirmaet om at rammen økes til kroner 400.000 med begrunnelse i at oppdraget har vist seg å være mer omfattende enn det fremkom av konkurransegrunnlaget. 

I sin henvendelse til kommunen skriver Kluge at saken har vist seg å være av et omfang som var svært vanskelig å forutse ut fra den informasjonen selskapet tidligere har fått. De skriver videre at økningen i arbeidsmengde i stor grad dreier seg om krevende prosesser vedrørende mandat og avgrensning og hva Kluge faktisk skal undersøke. 

Kluge opplyser videre at de per nå har hatt samtaler med cirka 15 personer og at de har fått tilsendt en stor mengde dokumenter som det har vært nødvendig å gå gjennom. De legger til at det trolig ville skapt mye støy og uro dersom gjennomførte samtaler og undersøkelse av dokumentasjon ikke var blitt gjennomført i tilstrekkelig grad. Kluge fremholder videre at flere som har blitt intervjuet tilsynelatende har lav tillit til selve undersøkelsen inkludert mandatet som er gitt advokatfirmaet. 

- Rammen overskredet
Advokatene viser til at det er medgått et antall timer som gjør at rammen på kroner 250.000 er overskredet med nokså stor margin og anmoder derfor formannskapet om å øke rammen, men lar mandatet for oppdraget forbli som det tidligere er avklart. 

Rådmannen innstiller at formannskapet øker rammen i tråd med henvendelsen fra advokatfirmaet. Formannskapet behandler saken i sitt møte 17. oktober. 
Sist oppdatert 12.10.2018 klokken 16:54 av Nicolai Prebensen

Formannskapet skal ta stilling til henvendelsen fra Kluge i sitt møte 17. oktober. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no