- I bildet over fremkommer det at innenfor det området som er merket rødt, fremdeles anbefales at vann til drikke og matlaging gis et oppkok først inntil nytt varsel blir gitt, skriver kommuneoverlege Vegard Nilsen på Søgne kommunes hjemmesider. (Foto: Søgne kommune)

Oppdatert informasjon om drikkevannet

  Nicolai Prebensen
  12. okt. 2018
  10:37
Berørte områder
Det er oppstått et vannbrudd grunnet anleggsarbeider ved Toftelandsveien/Kleplandsveien, og fredag sendte kommuneoverlege Vegard Nilsen ut oppdatert informasjon i saken. 

- Bruddet berører store deler av Tangvall. Trykket kan derfor bli redusert eller forsvinne helt. Det er satt i gang arbeid for å utbedre dette. Vannet vil bli satt på uten nærmere varsel, og kan være misfarget, spyl godt med utekrana, skriver han.

- Kommunen gikk torsdag bredt ut med varsel om at vann til drikking og matlaging gis et oppkok for å sikre at alle mulige berørte i et utvidet området ble varslet. I bildet over fremkommer det at innenfor det området som er merket rødt, fremdeles anbefales at vann til drikke og matlaging gis et oppkok først inntil nytt varsel blir gitt.

- I området som er merket grønt, har kommunen friskemeldt vannet og det kan trygt drikkes og brukes til matlaging, skriver han videre.

Kommunen at sendt et sms varsel til både de innenfor det røde og det grønne området.

Kok vannet
Som et føre-var-prinsipp anbefaler kommunen at vann til drikking og matlaging gis et oppkok inntil ny beskjed blir gitt.

Dette gjelder kun Tangvall og de berørte er varslet med sms. De som er berørt av kokeanbefalingen vil få en ny sms når det anbefalingen oppheves.

Hva skal du gjøre når det varsles at vannet bør kokes?
(Folkehelseinstituttet).

Vannverket varsler når drikkevannet er usikkert. Du vil bli varslet dersom vannverket eller myndighetene mener at vannkvaliteten er usikker. Det skjer hvis vannverket frykter at vannet kan inneholde helsefarlige mikroorganismer, og at vannet derfor kan gi sykdom.

Koking dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter. Vannet bør fosskoke et minutt. En vannkoker vil normalt bringe vannet til fosskoking før den slår seg av, og det er tilstrekkelig. Ved bruk av mikrobølgeovn må en forsikre seg om at vannet fosskoker. Et alternativ til kokt vann kan være flaskevann.
Alt vann som drikkes må være kokt.

Bruk dessuten kokt vann til:
 • All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C
 • Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises
 • Kaffe. Kaffetraktere koker ikke vannet, og vannet til kaffetrakteren må derfor
 • være kokt på forhånd. Andre typer kaffemaskiner bør sjekkes med forhandler
 • Isbiter
 • Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes
 • Tannpuss
Ukokt vann kan brukes til:
 • Koking av mat
 • Håndvask. Hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå
 • Dusjing og karbad. Pass på ikke å svelge vann. Ha særlig kontroll med
 • små barn
 • Manuell oppvask og oppvaskmaskin. Ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann eller tørkes godt. Oppvaskmidler med desinfeksjonseffekt er ikke tilstrekkelig
 • Klesvask
 • Renhold i huset
 • Annet bruk hjemme
 • Barn bør ikke leke med vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i barnebasseng i perioder med kokevarsel 

Kommunelege og folkehelsekoordinator i Søgne kommune, Vegard Nilsen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no