- Flere blir tatt i forsikringssvindel, skriver Tryg Forsikring i denne pressemeldingen. (Foto: Colourbox/Tryg Forsikring)

Pressemelding: Flere tatt for forsikringssvindel

  Nicolai Prebensen
  11. okt. 2018
  11:39
Tryg Forsikring forsterker jakten på forsikringssvindlere, og avslører stadig
flere som prøver å lure selskapet. Første halvår i år ble 576 svindelforsøk mot
norske forsikringsselskap avslørt, viser tall fra bransjen.

– Vi har sterkt fokus på å avdekke forsikringssvindel og avslører slik svindel
innen de fleste typer skadeforsikring. Forsikringsselskapenes kamp mot svindel
sparer ærlige kunder for millioner av kroner i ekstra forsikringspremie, sier
utredningssjef Rune Skare i Tryg Forsikring.

Svindelforsøkene som er avslørt første halvår kunne kostet selskapene vel 170
millioner kroner, viser ferske tall fra Finans Norge. Forsikringssvindel skjer
typisk enten ved at en reell skade overdrives, eksempelvis at det i en tyverisak
føres opp gjenstander som man ikke hadde eller som ikke ble borttatt, eller at
en skade arrangeres.

Arrangerte kollisjoner
Arrangerte skader topper både innen bil og båt, men også når det gjelder
bygningsforsikring. Svindel med motorkjøretøy står for 43 prosent av
skadeforsikringssakene.

– Målet ved å arrangere kollisjoner er å påføre kjøretøy(ene) skader som utløser
erstatning, fortrinnsvis kontantoppgjør. Slik svindel avsløres ofte med en
kombinasjon av taktisk og teknisk utredning, også rekonstruksjoner. I ett nylig
tilfelle hevdet sjåførene å ha kollidert mens begge bilene var i fart, mens vår
utredning og rekonstruksjon ved hjelp av avansert verktøy viste at den ene bilen
måtte ha stått helt stille under sammenstøtet, forteller Skare.

Endret tidspunktet
Tryg får tips fra utenforstående, men det er forsikringsselskapene selv som
avslører de fleste svindlerne, og antall svindelsaker har økt med over 70
prosent de siste ti årene. En gjenganger blant de som blir tatt er å melde skade
like etter tegning av forsikring.

– I ett annet tilfelle kolliderte vedkommende på morgenen, kjørte så hjem og
bestilte forsikring, før skade ble meldt senere samme dag. Kollisjonen skulle da
angivelig ha skjedd etter at avtale om forsikring var inngått. Vår utredning
avdekket at tidspunktet var oppgitt feil med vilje, noe som kunne dokumenteres
via motpartens mobiltelefon som var brukt til varsling umiddelbart etter
kollisjonen. Vedkommende måtte dekke alle kostnader selv, over 100.000 kroner.
Saken ble rutinemessig politianmeldt og vedkommende erklært uønsket som
fremtidig kunde hos oss, sier Skare.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Fiktive skadekrav
Også innen bygnings- og innboforsikring er det mange forsøk på
forsikringssvindel. Innen innbo topper fiktive skademeldinger etter hendelser
som ikke har skjedd, mens det for bygning er fysisk arrangert skade, som regel
påsatt brann, som topper statistikken.

– Ved tyveri opplever vi at det sendes inn en overdrevet liste over ting som har
blitt stjålet. I ett tilfelle fikk vi oppgitt tyveri av gjenstander til en verdi
opp mot en halv million kroner. Vår utredning avdekket at flere gjenstander som
var oppført som stjålet, enten var solgt eller ikke befant seg ikke på området
da tyveriet angivelig skal ha funnet sted, sier han.

Falske reisekrav
Det er flere menn enn kvinner som avsløres som forsikringssvindlere, og menn
prøver seg også på større beløp enn kvinner. Folk i 40-årene utgjør den største
gruppen med 34 prosent.

Pressemelding fra Tryg Forsikring
Sist oppdatert 11.10.2018 klokken 11:40 av Nicolai Prebensen

Aldri før har det vært avslørt mer forsikringssvindel i Norge enn i 2017, da det ble avdekket svindel for 428 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge. (Foto: Colourbox/Tryg Forsikring)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no