- Et nederlag at vi ikke er enige om en tomt

  Jon Aamodt
  10. okt. 2018
  16:34
Det var stor enighet i Songdalen formannskap om at sentrumsplanen må legges ut på høring snarest mulig. Rådmannen fikk også støtte for å gå videre med å realisere en kulturell møteplass i Nodeland sentrum og søke fylkeskommunen om midler til dette tiltaket. 

- Det er kommunestyret i Songdalen som har best kompetanse for å lande denne planen, sa rådmann Kjell A. Kristiansen som fikk enstemmig oppslutning fra politikerne i formannskapet om forholdene som gjelder sentrumsplan og kulturell møteplass. 

Det ble betydelig høyere temperatur i debatten da lokalpolitikerne beveget seg inn på området som gjelder plassering av ny skole og en eventuell utsettelse av denne saken til etter kommunesammenslåingen. 

- Et nederlag
- Det er et nederlag at vi ikke klarer å finne ei tomt som det store flertallet kan stille seg bak, sa ordfører Johnny Greibesland da han innledet debatten.

Han la til at han er enig i rådmannens forslag til utsettelse og mener arbeidet som allerede er lagt ned ikke vil være bortkastet, men følge saken videre. 

Arild Birkenes (FrP) ønsket ikke å gå bort fra det tidligere kommunestyrevedtaket om å bygge ny skole på Rosseland, og fremmet et motforslag til rådmannens utsettelsesforslag hvor han foreslår at arbeidet med ny skole på Rosseland videreføres.

Solbjørg Jørgensen (Ap) (bildet til venstre)  møtte som vararepresentant for Ida Grødum (H) i formannskapet og Jørgensen var den eneste som klart støttet forslaget fra Birkenes om å videreføre arbeidet med Rosseland. 

Hun syntes rådmannens forslag var sjokkerende og fryktet ny skole i Songdalen lett kan bli en salderingspost i Nye Kristiansand. 

To likeverdige alternativer
Det er lite som engasjerer lokalpolitikerne i Songdalen mer enn en debatt om lokalisering av skole, men etter det utvidede gruppeledermøtet som i forkant av formannskapet hadde gitt entydige signaler til rådmannen kom både ordfører Greibesland (Sp) og varaordfører Jan Erik Tønnesland (Ap) med full støtte til rådmannen.

- Det er synd at vi har havnet der vi er i dag, men jeg tror vi får en mer helhetlig sammenheng dersom saken avgjøres i Nye Kristiansand, sa Tønnesland.

- Skal vi utsette må begge alternativene (Vollan og Rosseland, red.anm.) være med på lik linje. Jeg tenker også som ordføreren at det er et nederlag at vi ikke har funnet en tomt, men slik situasjonen står i dag tror jeg det kan være lurt å ta en pause og overlate til andre å se avgjørelsen i et større bilde, kommenterte Kjetil Aasen (H). 

Avstemningen i formannskapet endte med enstemmig støtte til rådmannens forslag om sentrumsplan, kulturell møteplass og tilrettelegging for God Driv på Rosseland. Rådmannens forslag om å vente med skolebygging og legge alle planer på is frem til 2020, blir mot to stemmer (Jørgensen og Birkeland) oversendt som formannskapets innstilling til kommunestyret som møtes 24. oktober. 

Arild Birkenes (FrP) ønsket ikke å holde velgerne for narr og fremmet forslag om å arbeide videre med realisering av ny skole på Rosseland. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no