Erik Frogner (AF Gruppen), Johnny Solvik (Nye Veier), Samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) og Ingrid Dahl Hovland (Nye Veier AS) på Måvann industriområde under markeringen av byggestart for E39 fra Kristiansand til Ålgård, (Foto: Nicolai Prebensen)

- Starten på en ny tid

  Jon Aamodt
  09. okt. 2018
  15:59
Byggestart av den nye Europaveien fra Kristiansand til Ålgård ble behørig markert tirsdag. På toppen av Mjåvann industriområde, like ved stedet  der AF Gruppen om kort tid starter bygging av sin egen lille landsby, ble første «spadetak» foretatt på signal fra samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP). 

Sammen med ordførere, ledelsen i Nye Veier AS og ledelse og representanter for AF Gruppen og andre inviterte, ble byggestarten markert med festtaler og en symbolsk oppstart med den 50 tonn tunge anleggsmaskinen som startet gravingsarbeidet. 

- Det er kjekt å få lov til å være her i dag. I dag ser vi det synlige resultatet, sa samferdselsminister Jon Gerog Dale (FrP) og siktet til den politiske kampen rundt etableringen av Nye Veier AS. 

- Dette er starten på en ny tid. I løpet av 12 år skal vi realisere en sammenhengende vei over en lang strekning. Ikke slik som vi bygde veier tidligere. Dette markerer et tidsskille i måten å bygge vei på, la ministeren til. 

- Like stort som jernbanen
Før statsråden slapp til hadde ordfører Johnny Greibesland (Sp), i vertskommunen Songdalen fortalt om hvor stolt han var over at det store veiprosjektet endelig er i gang. 

- Dette er kanskje like stort og viktig som da Sørlandsbanen ble bygget på 40-tallet, sa Greibesland. 

Til N247 sier Greibesland at han ser på denne dagen som begynnelsen på slutten av den køproblematikken vi har hatt over lang tid. 

- Jeg har vært engasjert i denne saken så lenge jeg har sittet som ordfører og mener at det lokalt har vært påtrykk for ny vei helt siden årtusenskiftet. Jeg gleder meg utrolig mye til å se resultatet om fire år, sa en smilende og glad ordfører. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
- Vi kommer til å støve litt og støye litt, sa AF Gruppens Morten Grongstad, men lovet samtidig muligheter for lokal avkastning av det store prosjektet. 

Legger igjen store verdier lokalt
- Vi kommer til å støve litt og vi kommer til å støye litt, men allerede om fire år skal vi ha en ferdig vei som ligger smidig i terrenget, og den skal være både effektiv og trafikksikker, sa Morten Grongstad på vegne av AF Gruppen. 
  
Han understreket også den store betydningen prosjektet vil få for lokalt næringsliv som trolig vil sitte igjen med en milliardomsetning grunnet veibyggerne. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
- En sorgens dag, sier leder av Naturvernforbundet i Vest-Agder Peder Johan Pedersen til samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP).

- En sorgens dag
Ikke alle er like fornøyd med at et den største enkeltkontrakten i norsk veibyggingshistorie nå realiseres. Et titalls motstandere av veibyggingen markerte sin misnøye med et stort banner og med enkelte tilrop til utbyggerne. Statsråden håndhilste personlig på alle demonstrantene og Naturvernforbundets fylkesleder Peder Johan Pedersen gav uttrykk for at han mente det var en sorgens dag at starten på den nye veien nå er et faktum.  

Første spadetak er tatt konstaterer samferdselsministeren. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no