Naturvernforbundet i Søgne oppfordrer Søgne-ordfører Astrid Hilde (Ap) å skrive under på oppropet fra kystkommune-ordførerne om å gjeninnføre 25-meters regelen for teinefiske utenom hummersesongen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Oppfordrer Søgne-ordføreren til å følge kystordførerne

  Nicolai Prebensen
  08. okt. 2018
  15:32
5. oktober skrev N247 om kystordførerne i Agder som ville gjeninnføre 25-meters regelen som minimumsdybde for teinefiske.

Samtlige ordførere langs kysten i Vest-Agder, med unntak av ordfører Astrid Hilde i Søgne har underskrevet dokumentet.


Naturvernforbundet i Søgne sendte mandag et brev til ordføreren i Søgne hvor det ber Hilde i ettertid å skrive under på oppropet.

I brevet skriver forbundet: «Kystordførerne på Agder står bak et opprop til fiskeridirektoratet med forslag om å gjeninnføre minimumsdybde for teinefiske etter krabbe til 25 meter. Dette forbudet ble opphevet i fjor.

Støtter
Naturvernforbundet støtter dette prisverdige initiativet fra kystordførerne, noe vi også mener vil være et viktig tiltak for å redusere et vesentlig, ulovlige fiske av hummer i sommerhalvåret.

Forskere mener at en viktig årsak til at hummerbestanden er så lav som den er på kysten vår, er at det blir fisket mye hummer i fredningstiden i sommerhalvåret. Oppheving av minstedybde for bruk av teiner har gjort dette ulovlige fisket mye lettere.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Undring
Vi har merket oss med undring at Søgne og Kristiansand ( her opplyser ordfører Harald Furre mandag ettermiddag at han har undertegnet oppropet, red.anm.) er de eneste kystkommunene på Agder som ikke støtter oppropet. Vi etterlyser en begrunnelse for dette og oppfordrer begge ordførerne til å slutte seg til oppropet i ettertid.»

Astrid Hilde (Ap) sier til N247 at når det gjelder ordføreropprop generelt kommer det fra tid til annen slike opprop, både nasjonalt og regionalt.

- Det er mange ulike varianter og ofte har sakene politisk valør og er mer relevante på nasjonalt plan enn lokalt. Noen opprop har bakgrunn i fra partipolitiske initiativ og kan av den grunn være noe vanskelige å støtte. Noen opprop er greie nok fordi det antas å foreligge en tverrpolitisk enighet rundt disse, mens andre saker er mer kontroversielle, skriver hun i en epost til N247.

Videre skriver ordføreren:
«En ordfører signerer og representerer hele kommunen. Derfor har jeg på generell basis vært tilbakeholden med å signere slike opprop siden jeg ikke lenger har støtte i et politisk flertall som deler mitt syn i politiske saker.

Dette er et standpunkt jeg kommer til å opprettholde all den tid den politiske situasjonen i kommunen er som den er.

I tillegg kommer at det ofte er en type opprop som er mer faglige og omhandler områder som krever en del faktakunnskaper for å vurdere om man skal slutte seg til dem eller ikke. Gitt mengden opprop og de ulike tema som kommer, hender det at jeg også lar være å signere av hensyn til politikkområder som jeg rett og slett kan for lite om, og som det vil kreve mye tid å sette seg inn i. Oppropet om hummerfiske og minstedybde på teiner, faller i denne kategorien. Jeg kan ikke som ordfører signere på et område som jeg ikke har forutsetninger eller anledning til å sette meg skikkelig inn i.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Illustrasjonsfoto. (Foto: Redningsselskapet).

- Kan for lite
Dette initiativet her høres imidlertid fint ut her, men jeg kan for lite om dette til å mene noe om dette. Som ordfører må jeg stå for det jeg signerer på. Det er derfor ikke forsvarlig per dags dato at jeg støtter dette nå, selv om dette sikkert er både riktig og fint.

Dersom det kommer et initiativ fra kommunestyret eller formannskapet i denne saken, skal jeg revurdere mitt standpunkt», avslutter hun.

Mange hummerfiskere støtter oppropet fra kystkommuneordførerne som ble sendt ut forrige uke. (Foto: Espen Halvorsen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no