Et av de nye bompengepunktene som er foreslått i den utsatte byvekstavtalen er på E39 ved Fidjane. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Foreslår bompengeavgift for nullutslippsbiler fra 2020

  Nicolai Prebensen
  06. okt. 2018
  13:37
Etter at den omstridte byvekstavtalen ble satt på vent er et nytt forslag kommet på politikernes bord.

Dette skriver fvn.no lørdag.

For at Gartnerløkka skal bli utbygd må dagens bompengeordning forlenges inntil en nye avtale er på plass, og også elbilene må bidra til utbyggingen. Det er Statens vegvesen som har utarbeidet forslaget og vil i følge forslaget som er sendt ut på høring gjelde fra 2020.

11 kroner for elbilene
I forslaget økes bompengefinansieringen med to kroner til 23 kroner per passering i rushtiden, mens elbilene skal betale 11 kroner. Det opprettholdes rabatt på 20 prosent for de som har brikke, og månedstaket og timeregelen videreføres i følge fvn.no.

Full utbygging av Gartnerløkka vi ha en kostnad på rundt tre milliarder kroner og med dagens bompengeordning vil det ta 12 år før prosjektet er fullfinansiert. Det er en forutsetning at prosjektet er fullfinansiert før byggestart. 

I følge avisen er målet fortsatt å oppnå en byvekstavtale med 50 prosents økning av bomsatsene og en rekke nye bommer. Prosjektet med utvbygging av Gartnerløkka er vedtatt av Stortinget og i Nasjonal transportplan har staten satt av 1,2 milliarder kroner, 1,8 milliarder må betales gjennom bompengefinansiering. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Advarer
Videre skriver fvn.no lørdag at stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) har advart mot at de statlige midlene kan forsvinne hvis det ikke kommer inn penger lokalt. 

- I forslaget som nå er sendt ut, står det at bompengene må til for å sikre at prosjektet ikke stanser opp. Lokalpolitikerne blir derfor advart mot å ta ned bommene mens de venter på å få til en byvekstavtale skriver avisen videre.

"Dersom dette prosjektet skal sikres gjennomføring i tråd med tidsplanen vil det være nødvendig å videreføre dagens bompengeordning inntil den kan avløses av en byvekstavtale.”

Dagens bompengeordning utløper i 2019. Da er det opp til politikerne om bommene fjernes eller ikke.
Sist oppdatert 07.10.2018 klokken 14:35 av Jon Aamodt

Kart over nye bompengepunkter i og rundt Kristiansand. (Foto: Kart/grafikk Kristiansand kommune)




Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no