Innsendt
I Kjellandsheia fikk dette huset under oppføring merke kreftene som var i sving da Knud passerte Søgne. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Septemberstormene kostet over 200 millioner

  Jon Aamodt
  05. okt. 2018
  15:00
Av:  Torbjørn Brandeggen, Kommunikasjonsrådgiver Tryg Forsikring

Høststormene «Knud» og «Helene» samt en rekke perioder med store nedbørsmengder i store deler av Sør-Norge spesielt, har utløst erstatninger for godt over 200 millioner kroner, viser ferske tall fra Finans Norge og Norsk naturskadepool.
 
Hittil i år er det registrert naturskader for nesten 440 millioner kroner, og over halvparten av erstatningene er knyttet til stormene i september.
 
Bare for stormen «Helene» er anslagene på erstatninger på boliger og innbo på rundt 140 millioner kroner så langt. I tillegg kommer vannskader relatert til overflatevann, samt skader på biler og båter som ikke er inkludert i disse tallene.
 
– I forhold til september i fjor snakker vi om langt over 400 prosent økning i registrerte naturskader. For Vestlandet ble september søkkvåt med en rekke nedbørsrekorder. Det er derfor ingen overraskelse at man finner de dyreste skadene og største erstatningene i Hordaland, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.
 
Storm, flom og skred
 September ble preget av mange perioder med mye regn som falt på kort tid, i tillegg til flere stormer med orkan i kastene som rammet særlig Sør- og Vestlandet. Flest flomskader finner en i Vest-Agder foran Rogaland og Hordaland.
 
– De største erstatningene etter naturskadene for september dreier seg om stormskader. Deretter kommer erstatninger etter flom- og skredskader. Samlet sett er det ingen tvil om at Hordaland og Vest-Agder er de to fylkene som ble desidert hardest rammet, sier han.
 
«Dagmar» topper
 Selv om det er vel tre måneder igjen av året blir det neppe rekord i antall erstatninger etter naturskader. Uværsåret 2015 medførte så mye storm- og flomskader at det samlet sett ble utbetalt erstatninger for nær to milliarder kroner.
 
For å sette erstatningskostnadene i perspektiv kan en se tilbake på andre kostbare stormer:
 
  • «Dagmar» i 2011 – erstatningsutbetaling: 1.344 milliarder kroner.
  • «Nina» i 2015 – erstatningsutbetaling: 593 millioner kroner.
  • «Berit» i 2011 – erstatningsutbetaling: 417 millioner kroner.
  • «Synne» i 2015 – erstatningsutbetaling: 342 millioner kroner.
Flom- og skredskader som inntraff på Sørlandet i fjor: erstatningsutbetaling 344 mill. kr.
 
Samlet er det hittil i år registrert 6.419 naturskader som har en kostnad på nær 440 mill. kr.
 
24 milliarder siden 2007
 Klimaendringene gir mer nedbør og intens vær, og erstatningsutbetalingene etter værskader bare øker og øker.
 
Det er utbetalt over 24 milliarder kroner i erstatning til værskader i Norge de ti siste årene, ifølge tall fra Finans Norge. De største kostnadene er knyttet til tusenvis av bygninger som får vannskader på grunn av økende nedbørsmengder. Vannet havner i kjellere fordi kapasiteten i bekker og ledningsnett ikke er stor nok.
 
Flomskader på bygninger dekkes normalt av forsikringen så lenge bygget er brannforsikret. Blir kjøretøy skadet av flomvann dekkes det av bilens egen kaskoforsikring.
 
Norsk Naturskadepool
Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskader. Denne ordningen administreres av Norsk Naturskadepool. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. Det som ikke lar seg forsikre gjennom private ordninger kan være dekket gjennom Statens naturskadeordning. Dette kan for eksempel gjelde veier, broer, jordbruks- og skogsareal.
Sist oppdatert 05.10.2018 klokken 16:08 av Nicolai Prebensen

Også båter på land fikk gjennomgå av vindkastene da Knud passerte gjennom Søgne. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

I Torvefjorden ble både båter og selve havna påført skader da Knud herjet som verst. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no