- Vi er glade for all hummer som går ut i sjøen igjen, sier Kenneth Harbak som fisker hummer sammen med broren Dag Arthur. (Foto: Dag Arthur Harbak)

Hummerfisket: - Glade for alt vi kan kaste ut igjen

  Nicolai Prebensen
  05. okt. 2018
  16:08
- Fisket har vært som alltid. I første trekket tirsdag fikk min far og jeg 12 hummer. Onsdag trakk vi fem og torsdag to. Nå har vi gitt oss, er tilbake på landjorda, og er kjempefornøyde med dagene ute på Uvår, sier Pål Try som er en av mange hummerfiskere i Søgne-skjærgården denne uka.

Hummerfisket varer i åtte uker, men de aller fleste fiskerne gir seg etter en uke. N247 har hatt en ringerunde rundt i skjærgården og de aller fleste forteller om et jevnt fiske med lite krabber, men desto mer småhummer.

- Vi har nok kastet ut igjen dobbelt så mange hummer som vi har tatt vare på. I motsetning til tidligere har det vært lite krabber i teinene i år, og det setter i alle fall jeg pris på, sier Try videre.

Ragnar Olsen er registrert som yrkesfisker har hatt tre trekk denne uka.

- Hverken eller
- Fangsten er hverken bedre eller dårligere enn tidligere år, men jeg registrerer at det er mye rognhummer som går i teinene og det er også mye smått. Dette tegner godt for fremtiden og holder fiskerne seg til regelverket, noe jeg i stor utstrekning tror de gjør, vil vi kunne fortsette med dette sosiale fisket i mange år fremover, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Hummerfisket er like mye et kamerattreff i skjærgården som ei matauk for fiskerne. Det er liv i skjærgården de første ukene av oktober, og mange treffes om kveldene til hyggelig sosialt samvær. Dette er en tradisjon som jeg håper vi kan fortsette med i all overskuelig fremtid.

Olsen (bildet) mener at oppropet fra alle kystordførerne i Aust-, og Vest-Agder med unntak av Søgne og Kristiansand, om å gjeninnføre minimumsdybde for teinefiske til 25 meter er viktig. 

- Mange teiner i juli
- Det var mange teiner på kjente hummerplasser i juli, og tilbakeføring av 25-meters regelen vil ta knekken på mye av det som kan være ulovlig hummerfiske. I tillegg ber ordførerne om bommulstråd i alle teiner, samt en returordning for alle som finner spøkelsesredskap. Ordførerne foreslår en sum på 500 kroner per redskap. Dette støtter jeg fullt ut, sier Olsen videre.

Kenneth Harbak har fisket hummer «i alle år» sammen med broren Dag Arthur og begge opplever det samme som andre fiskere.

- Glad for alle som går tilbake
Vi trekker kun annenhver dag, men til nå har vi fått litt mer enn «normalt», sier Harbak til N247.

- På ett trekk fikk vi 10 hummer, seks av dem var enten for små eller de bar på rogn. Det er en veldig positiv utvikling i forhold til tidligere, og vi er begge veldig glad for alle de vi kaster ut i sjøen igjen. I tillegg har vi registrert færre fiskere i år en tidligere, men vi har også observert og snakket med flere unge «poder» som er ute. Dette synes vi er veldig moro, sier han.

Fredning innført i 2008
- Fredningen av rognhummer ble innført i 2008. Hummeren vokser langsomt og jeg tror at innføringen av dette regelverket er årsaken til de hyggelige rapportene som kommer inn fra skjærgården, sier oppsynsmann Espen Halvorsen (bildet) til N247.

Han støtter også opp om oppropet som ble publisert i fvn.no torsdag ettermiddag.

- Jeg har et bestemt inntrykk av at de som er ute og fisker hummer i oktober forholder seg det regelverket som gjelder. Jeg er skeptisk til at krabbeteinene kan settes grunt, på dybder hummeren holder seg. Gjenninnføres 25 meters-regelen kan mye av det som er ulovlig hummerfiske året gjennom bli avverget, sier han.

- Noe skjer
- Noe er i ferd med å skje. Jeg har fått mye småhummer, helt opp mot 25-centimeters grensen. Andre på Borøya forteller om det samme og i tillegg har jeg snakket med leppefiskere her lokalt og vestover, sier Kjell Thomassen. 

Han er bedre kjent som Hummerkongen i Søgne. 

- Jeg har fått godt med hummer, men enda mer av de små, samt noen rognhummer. Lepperfiskerne forteller om over 200 småhummer som har gått i teinene i årets sesong og som selvfølgelig har fått friheten tilbake. Det er ikke bare i Søgne dette skjer, fortsetter han.

- Jeg har snakket med noen leppefiskere i Spangereid og de opplever akkurat det samme. Tidligere fikk de en eller to hummer i teinene i løpet av sesongen, nå er hummer dagligdags, forteller Thomassen og støtter teorien om at oppgangen skyldes 
fredningen av rognhummer i 2008.

- Mye småhummer
«Ungdommen» på Team Okse, Steffen Thomassen, Stian og Sindre Eikas har fisket siden mandag og også de opplever nøyaktig det samme som andre hummerfiskere.

- Vi har fått godt med hummer, men som alle andre mye småhummer og rognhummer. Vi sender selvfølgelig alt som ikke er innenfor regelverket tilbake i sjøen, men disse fangstene vitner om en lysere fremtid for bestanden enn det som har vært, sier Thomassen (bildet t.h.) til N247.

Kjell "Hummerkonge" Thomassen kaster ut en "undermåls" som han har gjort mange ganger denne sesongen. (Foto: Privat)

Hummerfiskerne opplever denne sesongen å få svært mange "undermåls" som kan bety en lys fremtid for hummerfisket. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no