Mister vi en fotballbane når nytt skolesenter skal etableres? Hva mener Søgnes befolkning eventuelt om dette. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

- Vil ha innspill fra Søgnefolk

  Jon Aamodt
  14. sept. 2018
  12:08
Lørdag stiller Kristiansand Høyre med stand på torvet på Tangvall og inviterer til dialog med innbyggerne i Søgne.

- Søgne Høyre er lagt ned og slått sammen med Songdalen og Kristiansand, derfor er det nå Kristiansand Høyre som står bak denne invitasjonen. Lokalpolitikere både fra Søgne og nåværende bystyre i Kristiansand kommer til å være til stede for å gjøre seg kjent her i Søgne og høre hva folk her har å komme med av meninger og innspill til politikerne, sier Jack Andersen til N247.

- Si din mening om høyhus eller flytting av containerhavna
Andersen håper lokalbefolkningen benytter anledningen til komme med meninger om aktuelle saker, og nevner høyhus på Tangvall, idrettens plass i nytt skolesenter, flytting av containerhavn til Vige som eksempler på viktige saker som engasjerer innbyggerne. 

- Dette er også en gylden anledning til å bli kjent med politikerne fra Kristiansand. Vi er i ferd med å bli en del av en større enhet, og dette vil uten tvil påvirke den politiske hverdagen også her i Søgne. Skal vi konsentrere boligbygging langs kollektivakser, eller skal vi utvide kollektivaksene til nye boligområder? Dette er et eksempel på en aktuell sak som i høy grad berører oss, og vi vil gjerne høre hva folk tenker om dette. 

- Ta turen innom torvet på Tangvall lørdag mellom 12.00 og 14.00. Da vil du treffe mange hyggelige blåkledde, og vi håper du ikke er redd for å ta kontakt, lyder invitasjonen fra Andersen. 

I Kristiansand planlegges nå en ny kulturskole. Hva tenker folk her i Søgne om kulturtilbud i Nye Kristiansand kommune. (Foto: Kristiansand kommune/BA_X, Mestres Wåge Arquitectes og Mendoza Partida.)

Boligblokka til høyre i bildet er i dag det høyeste huset på Tangvall. - Hvor høyt skal vi bygge i fremtiden, spør kommunestyrepolitiker Jack Andersen (H). (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no