Næringslivsmann og sauebonde, Terje Ø. Pettersen fra Søgne vil, hvis han blir valgt, sitte i bystyregruppa for Høyre i nye Kristiansand. - Jeg skal kjempe for bygda. sier han. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

- Jeg er Søgne-patriot og skal kjempe for bygda

  Nicolai Prebensen
  13. sept. 2018
  14:52
- Så fremt jeg blir valgt inn skal jeg kjempe for regionen, men fremfor alt for bygda vår. Jeg er Søgne-patriot på min hals og skal sørge for at vi skal bli hørt i denne prosessen som nå er i gang, og i den videre utviklingen av storkommunen.

Dette sier Terje Ø. Pettersen, næringslivsmann og kjent sauebonde i Søgne. Torsdag ble han og flere andre politikere fra Søgne og Songdalen presentert som kandidater på nominasjonslista til nye Kristiansand Høyre ved kommunevalget høsten 2019.

- Alle vil bli med videre
Leder av nominasjonskomiteen, Per Sigurd Sørensen skriver i en pressemelding at som det fremgår av lista, ønsker alle nåværende representanter i kommunestyrene i både Søgne, Songdalen og Kristiansand å fortsatt være kandidater ved valget, og være med å utforme den nye storkommunen.  

- Dette gjelder både ordfører Harald Furre, og gruppelederne i de tre kommunestyrene, Renate Hægeland, Tom Løchen og Ida Grødum.  Rutine og erfaring vil være viktig i denne første perioden, så dette anser vi som en styrke.

- Viktig med nye
- Samtidig er det viktig med nye kandidater som kan tilføre ny erfaring og nye impulser i det politiske arbeidet.  I alt 30 av kandidatene er nye i forhold til dagens kommunestyregrupper, skriver han.

- Jeg har ingen erfaring som lokalpolitiker, men har en mastergrad i Europeisk politikk og har brukt den utdannelsen til å bygge prosjekter innenfor næringsliv og jeg har vært med på å få til utvikling både på Mjåvann og Lohnelier. Dette har foregått gjennom verv i Næringsforeningen, i resursgruppa for Søgne og Songdalen, sier han videre.

Han forteller at han nå tror at han har nok erfaring til å kunne sitte i et bystyre i en storkommune.

- Spennende tider
- Vi er oppe i, og går mot en svært spennende tid i regionen. I nye Kristiansand har Søgne foreløpig kommet dårlig ut i forbindelse med lederkabalen. Dette er noe av det jeg ser på som en viktig oppgave å få gjort noe med sammen med gruppa, samtidig som vi skal gjøre det beste ut av kommunesammenslåingen for Søgne. Vi skal bli hørt, og Søgne skal være Kristiansands beste bydel allerede den 1. januar 2020.

- Ordføreren i Kristiansand, Harald Furre (H) har sagt at den nye kommunen skal se mot vest, det kan jeg love at vi skal. Blir jeg valgt inn i det nye bystyret er det mitt fokus fremover, sier han.
Sist oppdatert 13.09.2018 klokken 22:08 av Nicolai Prebensen

Terje Ø. Pettersen ser på seg selv som en ihuga Søgne-patriot, og sauebonde. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no