Oppsynsmann Espen Halvorsen tar i land beslaglagt utstyr onsdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Noen har nok allerede begynt hummerfisket

  Nicolai Prebensen
  12. sept. 2018
  15:13
Onsdag ble det igjen gjennomført en sjekk av redskaper stående i Søgne-skjærgården, og denne gang med nedslående resultat.

I alt gjorde oppsynsmann Espen Halvorsen (bildet) 15 beslag, de fleste for umerkede redskaper. I tillegg ble det beslaglagt en ruse, og en umerket sanketeine med hummer i. Flere teiner hadde også for små fluktåpninger (bildet) og i en teine var fluktåpningen i tillegg stripset.

- Økt aktivitet
- Jeg hadde ikke trodd dette så tett opp mot hummefiskesesongen, og dette betyr at vi snart må ut igjen. At folk ikke lærer skjønner jeg ikke helt, for dette betyr bare økt aktivitet fra vår side, sier Halvorsen til N247 onsdag ettermiddag.

- Regelverket er enkelt, fortsetter han.


- Fiske med ruser er kun tillatt fra 1. oktober og ut april. Fluktåpningene skal være på 80 millimeter og alt faststående utstyr skal merkes. Regelverket om dybde er tatt bort, og så lenge man merker teinene og fluktåpningen er riktig størrelse kan man fiske. Får man hummer skal denne selvsagt ut i sjøen igjen umiddelbart. Det at noen har startet å sanke hummer allerede nå blir videre etterforsket av politiet, sier han.

- Destruert
- Alt utstyr vi beslaglegger blir destruert og de alvorligste tilfellene blir anmeldt. Vi lover flere kontroller utover høsten, og vi er også interessert i tips om ulovlig fiske, avslutter Halvorsen.

I denne teina som ble beslaglagt onsdag var fluktåpningen stripset. (Foto: Nicolai Prebensen)

Denne teina hadde en fluktåpning på 60 millimeter. Det riktige er 80 millimeter. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no