På denne tomta skal det bygges nye barnehage. Formannskapet i Søgne vedtok onsdag å øke investeringsrammen for prosjektet med 19 millioner kroner. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Vedtatt i formannskapet

  Jon Aamodt
  12. sept. 2018
  12:12
Formannskapet i Søgne vedtok onsdag å øke investeringsrammen for ny barnehage i Leireheia syd med 19 millioner.


- Det har vært en betydelig prisoppgang i byggemarkedet, bransjen har tydeligvis mye å gjøre og prisene er gått betydelig opp siden før sommeren. I tillegg til at barnehagen utvides, er dette noe av forklaringen på at byggekostnader økes. Vi har mange nye prosjekter på gang, og er spent på å se utviklingen fremover. Til tross for dette får vi fremdeles mye for pengene i forhold til i Kristiansand hvor kvadratrmeterprisene er betydelig høyere, sa kommunalsjef Torkjell Tofte som en forklaring på de økte kostnadene. 

Rådmannens forslag om økt ramme ble enstemmig vedtatt. 

Eiendomsskatt
Gjennom sin advokat hadde beboerne i Ny-Hellesund søkt kommunestyret om fritak for eiendomsskatt for de fredede eiendommene i Ny-Hellesund. 


SVs representant i formannskapet, Per Kjær mente kommunestyret måtte bruke de virkemidler de har for å stimulere til vedlikehold av de fredede bygningene. 

- Kommunen benytter Ny-Hellesund og bygningene der ute i sin markedsføring for alt det er verdt. Jeg ser at Kristiansand i motsetning til det store flertall av kommuner ikke benytter seg av muligheten til å frita fredede bygninger for eiendomsskatt. For meg er dette et virkemiddel for godt vedlikehold. Når vi skal harmonisere eiendomsskatten med Kristiansand der Søgne og Songdalen i dag ligger mye lavere, kan vi risikere tre ganger så høy skatt. En som i dag betaler 20.000 kroner må kanskje ut med 60.000 kroner i året, og det er veldig mye, sa Kjær. 

- For alle
- Jeg vil også gjerne bli kvitt eiendomsskatten, men da for alle, ikke bare for disse 72, repliserte Høyres gruppeleder Tom Løchen. 

Egel Terkelsen (FrP) var den eneste som i debatten støttet Kjær, og han fremmet også forslag om å imøtekomme ønsket fra beboerne på øyene. Ved avstemningen fikk dette forslaget kun stemmene fra Kjær og Terkelsen, og rådmannens forslag om å ikke frita boligene for eiendomsskatt ble vedtatt med syv mot disse to stemmene. 

Eierne av de fredede bygningene i Ny-Hellesund får ikke innvilget søknaden om å slippe eiendomsskatt i denne omgangen. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no