Kommunestyresalen på rådhuset på Tangvall.

Formannskapet i Søgne direkte onsdag morgen

  Nicolai Prebensen
  11. sept. 2018
  20:29
Formannskapsmøtet i Søgne starter onsdag klokken 09.00 og det kan følges her via Søgne kommunes nettstreamingstjeneste. 

Saker til behandling er:
PS 73/18 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 22.08.18
PS 74/18 Referatsaker formannskapet 12.09.18
RS 32/18 Eventuelt PLM 29.08.2018 - Innarbeide makshøyder på Tangvall
RS 33/18 Forespørsel om kommunebidrag til TV-aksjonen for Kirkens Bymisjon
PS 75/18 HMS - rapportering pr. 2 kvartal 2018
PS 76/18 Tilskudd til private barnehager i Søgne kommune
PS 77/18 Egenbetaling i SFO for barn med nedsatt funksjonsevne
PS 80/18 Rammer for arbeid med Årsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022
PS 81/18 Eventuelt formannskapet - 12.08.18


Formannskapet i Søgne ledes av ordfører Astrid Hilde (Ap). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no