Trafikken på Avinors lufthavner steg med fire prosent i august, sammenlignet med samme måned i fjor, og over fem millioner passasjerer reiste i årets siste sommermåned. (Foto: Avinor)

Vekst i trafikk og passasjerer på Kjevik

  Jon Aamodt
  10. sept. 2018
  13:40
Trafikken på Avinors lufthavner steg med fire prosent i august, sammenlignet med samme måned i fjor, og over fem millioner passasjerer reiste i årets siste sommermåned.

Avinor har publisert statistikk som viser trafikk på norske flyplasser hittil i år. Statistikken viser at også trafikken på Kjevik flyplass har økt sammenlignet med fjoråret. Tallene fra Avinor viser både antall flybevegelser og antall passasjerer for flyplassene i Norge.

På Kjevik har det til nå i år vært 12.920 landinger og avganger. Dette er en vekst på 4,5 prosent i forhold til året før. Veksten er fordelt både på innenlands og utenlandstrafikken, men det er innenlandstrafikken som øker mest. 

Lavere passasjertall til utlandet
Også antall passasjerer som er betjent av flyplassen har økt. Til nå i år har 687.479 personer reist til eller fra Kjevik. Dette er en økning på 4,9 prosent fra fjoråret. Fordelingen viser at 494.723 passasjerer har reist innenlands og 191.776 passasjerer har reist internasjonalt. Antall internasjonale passasjerer er gått noe ned, men veksten på innenlandstrafikken gjør at flyplassen totalt sett har betjent flere passasjerer enn fjoråret. 

Til nå i år har 687.479 personer reist til eller fra Kjevik. (Foto: Norwegian)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no