Den over ti mål store tomta til Havåsen barnehage er snart ferdig planert. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Et spenstig prosjekt

  Nicolai Prebensen
  07. sept. 2018
  17:01
100 - 120 barnehagebarn skal få plass i Havåsen barnehage i Leireheia syd i Søgne. Oppstart var planlagt i 2019, men arbeidene er etter politikernes ønske allerede godt i gang, og tomta på rundt 10 mål er snart ferdig opparbeidet.

Barnehagen er lagt inn i Søgne kommunes økonomiplan 2018 til 2021 og er en del av utbyggingsprosjektet Kjellandsheia, Leireheia og Ausviga. I alt er det planlagt rundt 1.500 nye boenheter i området og av den grunn er blant annet barnehage en del av planene.

- Spenstig
- Det er et spenstig prosjekt som egentlig var planlagt som en fem-avdelings barnehage, men nå ønsker enheten for barnehager å øke dette til en syv-avdelings barnehage, sier enhetsleder i enhet for eiendom, Ola Frøysland (bildet) til N247 fredag ettermiddag.

Førstkommende onsdag skal formannskapet i Søgne ta stilling til en økning av investeringsrammen på i alt 19 millioner kroner, fra budsjettert 35 millioner kroner til 54 millioner kroner.

Grunnen er at enheten for barnehager vil øke kapasiteten i Havåsen barnehage og øke fra fem- til syv-avdelings barnehage.

I gjeldende økonomiplan for 2018-2021 er det vedtatt bygging av 5-avdelings barnehage. Kommunen har inngått avtale med Ausviga As om kjøp av barnehagetomt på 10-11.000 kvadratmeter i Havåsveien (Leireheia syd). Ut fra forventet behov og optimal drift foreslås størrelse på barnehagen økt fra 5 til 7 avdelinger.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Skisse av fasaden mot vest av den nye barnehagen på Leireheia syd i Søgne. (Skisse: Artitekt Dolva/Søgne kommune).

Utsnitt fra barnehagebehovsplanen: Ved økt vekst og ytterligere utbygging i området bør barnehagen bygges slik at man kan øke kapasitet til 7 grupper ved behov. Alt etter om barna er under eller over 3 år vil vi da kunne tilby plass for ca. 100- 120 barn.

I saksfremlegget står det videre:
«En barnehage i denne størrelsen ansees som optimal for å sikre hensiktsmessig økonomisk drift og faglig miljø. Etter at anbudet nå er tildelt viser det seg at opprinnelig budsjett var for lavt, prisstigningen i markedet har vært høyere enn det som var antatt. I gjeldende økonomiplan er det vedtatt totalt 35 mill. kroner til ny 5-avdelings barnehage. På grunn av økning i størrelse på barnehagen og prisstigning foreslås rammen økt med 19 mill. kroner fra 35 mill. kroner til 54 mill. kroner.»

Leder i enhet for barnehager, Eva Hauger Gjersvold sier at dette prosjektet har enheten jobbet mye med. (Foto: Amalie Henden, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no