Søgne kommune etablerte i 2017 en tilskuddsordning med ramme på NOK 150 000,- i året, ordningen videreføres i 2018. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Tilskudd fra Søgne kommune

  Nicolai Prebensen
  06. aug. 2018
  13:14
Søgne kommune etablerte i 2017 en tilskuddsordning med ramme på 150.000 kroner i året, ordningen videreføres i 2018. Midlene vil bli tildelt i to runder med søknadsfrist 31.januar og 31. august.

Tilskuddsordningen er rettet mot åpne frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som driver samfunnsnyttig arbeid innenfor områdene integrering, psykisk helse og eldre i Søgne Kommune.

Formål som kan tildeles støtte under de kommunale kulturmidlene vurderes ikke innenfor denne ordningen. Det kreves en enkel rapportering om bruken av midlene. Tilskuddet kan bli trukket tilbake hvis søker bryter forutsetningene for tilskuddet.

Åpne søknader vurderes også om de nødvendige opplysningene foreligger. Søknadsfrist for andre tildeling i 2018 er 31. august.

Søknadsskjema finnes på Søgne kommunes hjemmeside

Saken ble først publisert på Søgne kommunes hjemmeside.

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no