Pressemelding
- Flere enn én av fire i Vest-Agder venter å få bedre råd i året som kommer, men optimismen er svakere enn i de fleste andre fylker, sier kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige Bank. (Foto: Gjensidige/Pixabay)

Svak optimisme i Vest-Agder

  Nicolai Prebensen
  12. juli 2018
  11:28
Av Arne Voll - Gjensidige

Flere enn én av fire i Vest-Agder venter å få bedre råd i året som kommer, men optimismen er svakere enn i de fleste andre fylker.

Hvert år siden 2010 har 4400 nordmenn blitt spurt om forventninger til egen privatøkonomi, som del av Gjensidiges samfunnsundersøkelse. I Vest-Agder oppgir 28 prosent at de venter å få bedre økonomi i året som kommer. Det er litt flere enn i fjor, men andelen som venter å få dårligere råd øker også litt fra 13 til 15 prosent.

- I sum gjør dette Vest-Agder til et av fylkene med svakest optimisme, sier Christian Haraldsen, som er kommunikasjonssjef i Gjensidige Bank 

Overraskende lave forventninger
I Norge sett under ett er forventningene litt høyere enn i fjor, men fortsatt lavere enn før «oljekrisen». I år venter 31 prosent å få bedre økonomi. Til sammenligning var andelen optimister stabilt rundt 35 prosent i årene før 2015, da oljeprisen falt dramatisk. 

Det har også blitt stabilt flere pessimister enn tidligere. Frem til 2014 var andelen som ventet å få dårligere økonomi stabilt rundt 7 prosent. De siste årene har den vært stabilt over 10 prosent. I 2018 er det 13 prosent som venter å få dårligere råd.

-Nesten alle piler peker oppover, så det er overraskende at ikke undersøkelsen viser sterkere optimisme. Men så sent som i 2016 opplevde mange reallønnsnedgang, og det kan tenkes at det tar tid å endre folks forventninger, sier Haraldsen.

Unge optimister
Det er spesielt i aldersgruppene mellom 30 og 60 optimismen har lagt seg på et lavere nivå enn tidligere. Blant de under 30, og de over 60, er optimismen på vei tilbake mot gamle høyder.

Som alltid er det flest optimister i den yngste aldersgruppen. Blant de under 30 venter flere enn halvparten å få bedre økonomi i året som kommer.

- I denne aldersgruppen er det mange som skal gå fra skole til jobb, eller som er tidlig i karrièren og venter rask lønnsøkning. I tillegg er unge ofte optimistiske av natur, sier Haraldsen.

Christian Haraldsen, kommunikasjonssjef i Gjensidige Bank. (Foto: Gjensidige)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no