Kystmelderhytta på Årosveden skal gjennomgå en betydelig oppgradering i løpet av høsten 2018. (Foto: Kenneth Harbak)

Oppgraderer kystmelderhytta på Årosveden

  Jon Aamodt
  11. juli 2018
  22:51
Etter at de gamle kystmelderhyttene på Årosveden i Søgne, Høgevarden i Mandal og Sotåsen i Kristiansand ble fredet, er det utarbeidet en tilstandsanalyse for de tre stasjonene. Denne viste at det ved Årosveden er behov for en oppgradering kostnadsberegnet til 364.000 kroner for å få stasjonen opp på et ordinært vedlikeholdsnivå. 

- I 2017 fikk Søgne kommune en henvendelse fra Miljødirektoratet der det signaliseres at direktoratet kan dekke kostnadene for jobben dersom kommunen påtar seg prosjektledelse, sier Kenneth Harbak ved eiendomsenheten i Søgne kommune til N247. 

Han sier videre at Søgne kommune har vært i dialog med Mandal og Kristiansand om en felles gjennomføring av oppgradering av de tre stasjonene. 

- Omfattende arbeid
- Kristiansand kommune har påtatt seg å utføre arbeidet med eget personell og byantikvaren skal være faglig ansvarlig for rehabiliteringen mens eiendomsenheten i Kristiansand har prosjektledelsen for alt arbeidet. De vil sette igang jobben i midten av september og planlegger å ha alt ferdig tidlig i november. 

- Det er mye som må fikses på den gamle hytta. Grunnmur og lufting skal ordnes, det skal skiftes råtne bord i kledningen  og males utvendig med linolje. Også innvendig skal det skrapes og males og utføres diverse snekkerarbeid, sier Harbak som koordinerer arbeidet på Årosveden for Søgne kommune. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Utsikt over Søgne-skjærgården fra Årosveden. (Foto: Jon Aamodt).

Fakta om stasjonen på Årosveden
Kystmelderhytta på Årosveden er registrert i dokumenter fra 1897, da med et bruttoareal på 22 kvadratmeter. Det er Direktoratet for naturforvaltning som eier bygget mens Søgne kommune står for forvaltningen. Opprinnelig var kystmeldestasjonene et militært objekt. Hytta på Årosveden benyttes idag sporadisk av speidere og pensjonistgrupper. Stasjonen er fredet etter kulturminneloven, og dette gjelder både interiør- og eksteriørmessig. 
 

Det trenges en grundig oppussing også innvendig av kystmelderhytta på Årosveden. (Foto: Kenneth Harbak)

Både inventar og bygg skal fikses opp når renoveringen starter opp i september. (Foto: Kenneth Harbak)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no