Nye E39 - kontrakten tildelt

  Jon Aamodt
  06. juli 2018
  13:27
Det er selskapet AF Gruppen Norge AS som skal bygge den nye firefeltsveien gjennom Søgne og Songdalen fra Kristiansand vest til Mandal øst. Det er Nye Veier AS som skriver dette i en pressemelding fredag. 

Kontrakten med AF Gruppen har en verdi på 4,5 milliarder kroner og arbeidet med å bygge ny E39 starter allerede i oktober. Den nye veien skal etter planen åpnes i 2022.

Med seg har AF Gruppen Kruse Smith Entreprenør AS og Norconsult AS.

– Etter at samtlige tilbud er evaluert, har Nye Veier AS kommet til at AF Gruppen Norge AS har det beste tilbudet. Vi er trygge på at vi nå får solid samarbeidspartner gjennom AF Gruppen, som vi kan bygge ut denne veistrekningen sammen med. Høyt fokus på trafikksikkerhet og kvalitet skal gi en ny hverdag for samtlige som kjører denne veistrekningen, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for ny E39.

Sørlandets lengste tunnel
Strekningen Kristiansand vest – Mandal øst bygges ut som motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Strekningen innbefatter blant annet det som blir Sørlandets lengste tunnel: Søgnetunnelen med en lengde på i overkant av 4000 meter. Det skal også bygges bro over Trysfjorden. Broa blir 550 meter lang med en seilingshøyde på 60 meter.


Trysfjordbrua med en lenge på 550 meter og en seilingshøyde på 60 meter sørger for å lede trafikken på ny E39 bort fra det rasutsatte strekningen langs dagens E39 ved Trysfjorden og vinterutsatte Trybakken. (Foto: Nye Veier AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no