Brannsjefene i Agder nedlegger totalforbud mot all aktivitet som kan føre til brann i skog og utmark. Bildet er fra en krattbrann i Søgne tidligere i år. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Totalforbud mot aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark

  Nicolai Prebensen
  04. juli 2018
  11:53
- Grunnet svært lite nedbør er skogbrannfaren nå meget stor i Agder. På denne bakgrunn har brannsjefene i Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark. Forbudet gjelder all aktivitet i skog og annen utmark, så som; skogsdrift, linjearbeid kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbane-linje, all form for bål og grilling samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann, skriver Østre Agder Brannvesen i en melding tirsdag formiddag.

Brannvesenet skriver videre:
«Forbudet gjøres gjeldende umiddelbart og gjelder inntil forbudet oppheves. Opphevelse av forbudet vil bli publisert på brannvesenets/kommunenes nettsider.

Forbudet er hjemlet i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14 juni 2002 nr 20 § 37. Det vises videre til presiseringer i forskrift om brannforebygging § 3.

Eventuell søknad om dispensasjon må tas opp med lokalt brannvesen». står det i meldingen..

Krattbrann på Vedderheia
Stasjonssjef Jarje Danielsen sier til N247 at de mandag måtte rykke ut til en gress- og krattbrann på Vedderheia.

- Det brant helt oppunder en husvegg der oppe, men vi fikk slukket brannen før huset tok skade. Det er uhyggelig tørt i vegetasjonen nå og vi oppfordrer publikum til å være ytterst forsiktig med all bruk av åpen flamme utendørs, sier han.

Stasjonssjef Jarje Danielsen ved KBR Søgne og Songdalen oppfordrer alle til å bruke forstand i skog og utmark. - Det er uhyggelig tørt i skogen nå, sier han. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no