Pressemelding
- 90,1 prosent av søkerne som har fått skoleplass på det utdanningsprogrammet og den skolen de ønsket seg mest, sier seksjonsleder inntak og gjennomføring ved utdanningsavdelingen VAF, Marianne Kvanvik Lorentzen i pressemeldingen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Alle med ungdomsrett i Vest-Agder har fått skoleplass

  Nicolai Prebensen
  04. juli 2018
  11:21
Av Marianne Kvavik Lorentzen, VAF

Første inntak til videregående skoler i Vest-Agder:                                    
Alle med ungdomsrett i Vest-Agder har fått skoleplass

-Det er svært gledelig at alle med ungdomsrett til videregående opplæring i Vest-Agder har fått plass. Totalt har 6928 ungdom med ungdomsrett søkt om skoleplass. Av disse har 90,1 prosent fått førstevalget sitt, forteller Anne Synnøve Juel Sundsteigen, fagleder for inntak ved utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune. 

Utdanningsavdelingen i Vest-Agder har gjennomført første inntak til videregående skole. Søkere har fått beskjed på SMS og e-post om at inntaket er gjennomført. Svarfristen er 19. juli 2018. 

- Viktig å svare
– Det er viktig at ungdommene svarer slik at de er sikret plassen, forklarer Sundsteigen.

Søkere med ungdomsrett har ved søknad til Vg1 rett til å komme inn på et av tre alternative utdanningsprogram. Søkere til Vg2/ Vg3 har rett til å komme inn på et videregående program som bygger på det programmet de har gjennomført. Ingen søkere har rett til inntak til en spesiell skole. 

90.1 prosent
Det er hele 90,1 prosent av søkerne som har fått skoleplass på det utdanningsprogrammet og den skolen de ønsket seg mest.

Ved innsøkingen til Vg1 søkte 50,3 prosent inn til et yrkesfaglig utdanningsprogram, mens 49,7 prosent søkte inn på et studieforberedende program. 
 
Samlet sett er dette et svært godt resultat. Det vil bli kjørt et suppleringsinntak i begynnelsen av august. Plasser som søkere har sagt nei til vil da blir fordelt til de som står på venteliste. Dette kan føre til at enda flere kan ende opp med sitt førsteønske på utdanningsprogram og skole, sier Sundsteigen.

Det blir ikke foretatt noen endringer på inntaks- eller ventelisten før andre inntak gjennomføres.

Marianne Kvanvik Lorentzen, Seksjonsleder inntak og gjennomføring, Utdanningsavdelingen VAF. (Foto: Vest-Agder fylkeskommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no