Dette bildet er tatt 28. mai som tydelig viser kloakk/overvann på Høllefjorden etter utslipp nummer to på kort tid. (Foto: Sverre Høyem)

Interpellasjon om kloakkutslipp til Søgne og Songdalselva

  Nicolai Prebensen
  29. juni 2018
  08:52
Etter torsdagens utslipp på 125.000 liter kloakkvann/oveløpsvann i Søgne og Songdalselva har flere lokalpolitikere i begge kommunene i samarbeid forfattet en interpellasjon til ordfører Astrid Hilde i Søgne kommune.

De skriver:

Kjære ordfører,
Denne sommeren har elva vår igjen vært rammet av hyppige kloakkutslipp grunnet uforutsette hendelser på pumpestasjoner i Songdalen. Utslippene er til stor sjenanse for innbyggere og tilreisende som bruker badestedene i elva, på Høllesanden og på Årossanden, og utgjør et økonomisk tap for driverne av Åros Motell Camping og kolonialbutikken i Høllen. I tillegg utgjør de betydelig fare for livet i elva på sommerstid når vannføringen er marginal. 

Frivillighet
Det er mange som legger ned mye tid i å kultivere elva, spesielt Elveeierlaget, Søgne JFF og Songdalen JFF, men også mange frivillige privatpersoner. Målet har vært å bringe fiskebestanden tilbake til gamle høyder, og arbeidet har gitt resultater – sesongen 2017 ble det tatt opp over 400 laks og ørret. Dette er resultatet av tusenvis av dugnadstimer. 

Dessverre kan ett enkelt utslipp på feil tidspunkt ta livet av tre års yngel og smolt og sette arbeidet tilbake flere år. Så langt i år har vi hatt fire utslipp, og konsekvensene for livet i elva er fortsatt under utredning. 

Ser vi tilbake på de siste fem år, har det minst vært syv utslipp som har skapt avisoverskrifter:
  • 13. august 2014: ukjent mengde (Toftelandsveien, eies av Songdalen)
  • 5. juni 2016: 50m3 (Birkelid, Songdalen)
  • 1. august 2016: 600m3 (Linnegrøvan, Søgne)
  • 27. mai 2018: ukjent mengde (Farvannet, Songdalen)
  • 30. mai 2018: ukjent mengde (Møllebekken, Songdalen)
  • 5. juni 2018: 75m3 (Birdelid, Songdalen)
  • 28. juni 2018: 120m3 (Birkelid, Songdalen)
I Søgnes Plan- og miljøutvalgsmøte 13. juni ble det stilt spørsmål til administrasjonen rundt situasjonen. Der ble det redegjort for at kommunikasjonsrutinene mellom Songdalen kommune og Agder Energi nå var endret for å unngå liknende situasjoner ved planlagt strømutfall. Dessverre viser det seg at det er vanskelig å gardere seg mot kloakkutslipp, ettersom planlagte strømutfall bare er en av grunnene til den rekken av utslipp vi har sett de siste årene. 

Grep
Vi ønsker å ta grep om dersom det finnes løsninger, men her må vi ha litt hjelp av administrasjonen. Vi retter derfor følgende spørsmål til ordfører:

Vil ordføreren be om en utredning fra rådmannen om mulige tiltak og eventuelle kostnader knyttet til økt beredskap for kommunens pumpestasjoner som har overløp til elva?

Med vennlig hilsen:
Yngvar Monstad (MDG Søgne), Bernt Ludvig Daland (FrP Søgne), 
Espen Halvorsen (KrF Songdalen), Hildegunn Marie Tønnessen Schuff (MDG Songdalen)

Fire ganger denne våren og sommeren har det gått store mengder kloakkvann i Søgne og Songdalselva etter strømbrudd i pumpestasjoner langs elva. Nå vil lokalpolitikere ta grep. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no