- Er det behov for noen lass med grus, ei ny klopp eller trapp, noen meter plankesti over et fuktig parti eller kanskje en hvilebenk ved turstien i ditt nærturomåde? Da kan for eksempel velforeninga eller turgruppa gå sammen om å søke tilskudd fra Søgne kommune, skriver Steinar Sunde i en melding til mediene onsdag formiddag. (Foto: Søgne kommue)

Utsatte søknadsfristen: Søk kommunen om turstimidler

  Nicolai Prebensen
  08. aug. 2018
  11:18
Utlysning av midler til vedlikehold, opprusting og bygging av turstier og turveier i Søgne. (Søknadsfristen er utsatt noe på grunn av laber respons så langt).

- Er det behov for noen lass med grus, ei ny klopp eller trapp, noen meter plankesti over et fuktig parti eller kanskje en hvilebenk ved turstien i ditt nærturomåde? Da kan for eksempel velforeninga eller turgruppa gå sammen om å søke tilskudd fra Søgne kommune, skriver  Steinar Sunde i arealenheten i Søgne kommune til media.

Videre skriver han:

Retningslinjer:
Søgne kommune ønsker at midlene skal komme til nytte rundt omkring i bygda og det er et vilkår at allmenhetens bruk er sikret gjennom allemannsretten eller særskilte avtaler.
  • Søker må selv avklare privatrettslige forhold som innhenting av grunneiers tillatelse etc.
  • Søker må avklare om tiltaket er søknadspliktig eller i tråd med reguleringsformålet.  
  • Jobben må i utgangspunktet gjøres av søker selv men i spesielle tilfeller kan kommunen dekke kostnader utover materialer. 
  • Send en søknad til Søgne kommune innen 22. august.
Søknaden må inneholde følgende opplysninger:
  • Hvem er ansvarlig for gjennomføringa
  • Hva består tiltaket/tiltakene i. 
  • Kostnadsoverslag 
  • Kart med inntegnet tiltak
  • Gårds- og bruksnummer på eiendommen(e) hvor tiltakene skal utføres.
Sist oppdatert 08.08.2018 klokken 12:22 av Nicolai Prebensen

Illustrasjonsfoto: Turgruppa i Søgne på tur i skogen. (Foto: Privat)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no