- Er dette Søgnes fineste vaskehall? Morten Homme viser fram det nye bygget til Murisør på Lohnelier. (Foto: Jon Aamodt)

Søgnes fineste vaskehall?

  Jon Aamodt
  25. juni 2018
  19:54
- Nå har vi flyttet lager og verksted til det nye bygget vårt like ved siden av Element Sør nede ved Lohneveien,  og vi har fått Søgnes fineste vaskehall, sier Tom Arne Aamodt etter at Murisør har startet utflytting av bygningen som må vike for ny E39.

- Her har vi fått det som vi vil, sier Morten Homme når han stolt viser fram den nye bygningen på 50 ganger 15 meter. 

- Selskapet Liftutleie Sør disponerer noe av arealet mot øst, eller har vi plass til vaskehall, verksted, lager og vi har fått kontor og spiserom, fortsetter en fornøyd Homme. 

Med utendørslagring har han nå rundt 4.000 kvadratmeter til disposisjon, men allerede første uka i flyttingen sier han at det er lite plass. 

. Det er utrolig mye materiell som skal ut til byggeplasser. Vi har varer inn og ut hele tiden, sier Homme og viser til uteplassen og mye plasskrevende utstyr. 

Overtatt av Nye Veier AS
Det nye bygget er tatt i bruk, men fremdeles pågår flytteprosessen og tilretteleggingen i det nye flotte bygget.

- Vi skal være ute av de gamle lokalene denne uka. Det gamle bygget er overtatt av Nye Veier, men administrasjonen leier de gamle lokalene fram til nye er klar i Lunde Park etter ferien. 

- Her har vi fått det som vi vil, så nå er det bare opp til oss å vise at det fungerer, sier Homme utenfor sitt splitter nye lagerbygg.

- Her har vi fått et som vi vil, så nå må vi bare vise at det fungerer, sier Homme. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no