Bonde Jan Skisland viser besetningen av okser til stortingspolitiker Ingunn Foss (H) og ordfører Johnny Greibesland (Sp). (Foto: Jon Aamodt)

Jordbruksbygda Songdalen: - Alt går

  Jon Aamodt
  20. juni 2018
  21:49
Du ser ikke mange storfe når du kjører nordover 461 i Songdalen, men trygt plassert i moderne fjøs går angus, limousin og andre kjøttferaser i hundretall før de ender opp som delikatesser på middagsbord i husholdninger eller til serveringsbransjen.

På Stokkeland driver Jan og Anne Skisland både kjøtt- og melkeproduksjon. I melkefjøset går 25-30 kuer som produserer rundt 170.000 liter melk hvert år. I andre enden av den moderne driftsbygningen foregår kjøttproduksjonen. Her går rundt 150 av gårdens totalt 200 okser. Skisland får dyrene når de er fem til seks måneder og leverer slaktedyr når de er rundt 18 til 20 måneder. 

Gården har omlag 90 mål dyrket mark, men med leiejord driver bonden rundt 450 mål totalt. Her produseres det for til buskapen.

Klager ikke
- Med det været vi har hatt i år har vi bare fått ut rundt 30 prosent av volumet enga skulle gitt oss. Med regnet som kommer nå, kan vi kanskje forbedre andreslåtten noe, men noe toppår blir det uansett ikke. En periode i fjor fikk vi altfor mye nedbør. Litt mer jevn fordeling av regnet hadde vært ok, sier bonden som likevel ikke klager.

Som tidligere rørlegger og uten erfaring fra kvegbransjen, selv om har er oppvokst på gårdsbruk, kjøpte Skisland gården på Stokkeland i 1996.

- Det var nok noen som lurte litt den gang. Jeg har vært nødt til å lære meg alt, og med god hjelp har vi kommet der vi er i dag. Alt går, bare en vil, står på og ikke er redd, sier Skisland som onsdag har besøk på gården. 

- Vil framsnakke næringen
Det er Høyres jordbrukspolitiske talsperson Ingunn Foss som sammen med 14 andre kvinnelige stortingsrepresentanter har tatt initiativ til å danne Høyres lanbruksnettverk. 

- Vi ønsker mer kunnskap om  næringen og vil være med å framsnakke bonden og landbruket, sier Foss. 

Hun vil finne de optimistiske bøndene og er overbevist om at det finnes mange som Skisland som driver gårdsbruket godt, er optimister og ikke folk som bare går rundt og klager. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
I løpet av de 22 årene Skisland har drevet gården på Stokkeland har det foregått en voldsom opptrapping og modernisering, et arbeid som fortsatt pågår. Bonde Jan Skisland forteller stortingspolitiker Ingunn Foss om oppdrett av kjøttfe i Norge, (Foto: Jon Aamodt). 

Det snakkes om hvordan man skal få ungdom til å interessere seg og overta gårdsbruk og Skisland understreker at slik gården etterhvert fremstår er det nå interessant for andre å overta når det blir aktuelt. 

Stor kjøttproduksjon i dalen
Songdalens Senterpartiordfører Johnny Greibesland er med i følget som besøker Skisland, og han sier til N247 at det finnes flere store landbruksaktører i Songdalen i dag. I følge ordføreren er det rundt 10 gårder som driver kjøtt- og melkeproduksjon i en størrelse som her betraktes som stor. Den største aktøren skal ha rundt 600 okser i besetningen. 

En stor bekymring
Midt oppe i all positivitet har bonden en bekymring som er lite hyggelig. 

- Folk kaster flasker og bokser ut av bilvinduer, ut i enga. Det skaper tragedier for dyrene, sier Skisland.

Han forteller at han i fjor mistet tre dyr, kanskje alle sammen på grunn av en brusboks eller flaske. 

- Bokser havner i gresset og kommer med i rundballene når vi slår. Rundballene blir knust før de blir til for og da kan en boks eller flaske blir til en mengde små skarpe biter som havner i maten og blir spist. Jeg mistet først ei ku. Den lå død da vi kom ut en morgen, Neste dag døde en okse, og noe seinere måtte vi destruere alt kjøttet etter en okse som ble sendt på slakteriet. Den var så full av skarpe gjenstander at kjøttet ikke kunne brukes. Tre døde dyr, kanskje alle sammen på grunn av en gjenstand som er kastet ut av et bilvindu. 

Stortingspolitiker Foss mener dette illustrerer et problem som bør løftes opp på nasjonalt plan og ser ikke bort fra at det kan komme forslag i en eller annen for om en nasjonal dugnad mot forsøpling. 
Sist oppdatert 20.06.2018 klokken 23:07 av Nicolai Prebensen

Ordfører Johnny Greibesland (Sp) og stortingspolitiker Ingunn Foss (H) på gårdsbesøk i Songdalen hos Jan og Anne Skisland. (Foto: Jon Aamodt)

Kjøttferasen Angus med opprinnelse fra Skottland er kjent for høy kjøttkvalitet med mye marmorering. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no