Kommunestyresalen i Søgne rådhus torsdag kveld.

Kommunestyremøtet live torsdag kveld

  Nicolai Prebensen
  21. juni 2018
  11:30
Torsdag klokken 17.30 settes siste kommunestyremøte i Søgne kommune før sommerferien. Møtet sendes live her på N247 via kommunens webstreamingstjeneste.

Saker som skal til behandling:
 • PS 57/18 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 24.05.18
 • PS 58/18 Referatsaker kommunestyret 21.06.18
 • RS 19/18 Fylkesmannens behandling av krav om lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak 22/18
 • RS 20/18 Kunstprosjekt i rådhuset for nye Kristiansand - spørsmål om støtte til prosjekt
 • RS 21/18 Årsmelding 2017 - Sandripheia fritidspark
 • PS 59/18 Søknad om fritak fra politiske verv - Charlotte Søyland Hansen
 • PS 60/18 Suppleringsvalg kontrollutvalget
 • PS 61/18 Likestilling- og mangfoldmelding 2017
 • PS 62/18 Årsrapport 2017 og Handlingsplan 2018 - Elevombudet
 • PS 63/18 Tilstandsrapporten for skolene i Søgne 2017
 • PS 64/18 Vedtak av detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS - del av GB 1/1 - Plan ID 201708
 • PS 65/18 Klagebehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108
 • PS 66/18 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2018-20
 • PS 67/18 Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel - Søgne mot 2030
 • PS 68/18 Årsregnskap 2017 - Søgne Kommune
 • PS 69/18 Årsmelding 2017 - Søgne kommune
 • PS 70/18 1. tertialrapport 2018 - Søgne kommune
 • PS 71/18 Sommerfullmakt til rådmannen 2018
 • PS 72/18 Båttransport - kveldskjøring Høllen - Borøya - Skarpøya - NyHellesund
 • PS 73/18 Kjøp ***** (u.off)


Kommunestyret ledes av ordfører Astrid Hilde (Ap). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no