Kommunestyresalen i Søgne torsdag ettermiddag.

Ekstraordinært formannskapsmøte torsdag ettermiddag live

  Nicolai Prebensen
  21. juni 2018
  08:49
Torsdag vil formannskapet i Søgne kommune ha et ekstraordinært møte. Dette sendes i sanntid på N247 via kommunens webstreamingstjeneste.

En av sakene som skal behandles er om bygda skal ha et rutebåttilbud om kveldene i Søgne-skjærgården.


Sakene til behandling er:

  • PS 63/18 Referatsak ekstraordinært møte i formannskapet 21.06.18
  • RS 26/18 Kunstprosjekt i rådhuset for nye Kristiansand - spørsmål om støtte til prosjekt
  • PS 64/18 Kommuneplanens arealdel - Søgne
  • PS 65/18 Båttransport - kveldskjøring Høllen - Borøya - Skarpøya - NyHellesund
  • PS 66/18 Kjøp ***** (u.off)

En av sakene formannskapet behandler torsdag er om kommunen skal bevilge ytterligere midler enn allerede satt av i budsjettet til drift av en kveldsrute i Søgne-skjærgården i sommerperioden. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no