Bystyresalen i Kristiansand tirsdag ettermiddag.

Fellesnemnda for Nye Kristiansand live tirsdag ettermiddag

  Nicolai Prebensen
  18. juni 2018
  17:28
Tirsdag klokken 12.30 startet fellesnemnda for Søgne, Songdalen og Kristiansand sitt junimøte i bystyresalen på rådhuset i Kristiansand. Møtet kan du følge her på N247 via Kristiansand kommunes webtjeneste.

Saker som skal behandles er:
  • Godkjenning av protokoll fra fellesnemndas møte 29.05.18
  • Styring og organisering av programmet nye Kristiansand
  • Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - delegasjon av myndighet til valgstyret, en eller to-dagers valg samt åpningstider valgting
  • Valg av valgstyre for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
  • Arbeidet med skyggebudsjett for Nye Kristiansand
  • Symboler for nye Kristiansand
I eposten som følger innkallingen skriver Kristin Wallem Timenes,
kommunikasjonsansvarlig i Nye Kristiansand kommune, at saken om symboler både handler om byvåpen og utsmykning av rådhuset.

Nærdemokrati og innbyggerinvolvering
- I tillegg til sakene som skal behandles blir det orientering om det politiske prosjektet nærdemokrati og innbyggerinvolvering ved Arild Berge, som leder dette utvalget. 
Dette prosjektet har invitert til dialogmøter med innbyggere som representerer forskjellige interessegrupper i lokalsamfunnet i løpet av de siste ukene.
Temaene som har blitt diskutert er: 1) Hvilke saker kan mobilisere til engasjement? 2) Hvilke former for kontakt med politikere og administrasjon ønsker innbyggerne i den nye kommune?

- Møtene har funnet sted følgende steder: Tveit, Vågsbygd, Grim, Songdalen og Søgne, og har gjort inntrykk på både politikerne og representantene fra administrasjonen som deltok på møtene. Deltakerne har vært meget engasjert og kommet med mange gode innspill til prosjektet, skriver hun.


Fellesnemnda for Søgne, Songdalen og Kristiansand ledes av ordfører Harald Furre. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Fellesnemnda holder sine møter i bystyresalen på rådhuset i Kristiansand. (Foto: Kristiansand kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no