Lege Erik Arild og fysioterapeut Alexander Peersen tilbyr nå en ny behandling som kan gi mindre smerter og bedre livskvalitet for en stor pasientgruppe. (Foto: Jon Aamodt)

Lanserer nytt behandlingstilbud til stor gruppe pasienter

  Jon Aamodt
  12. juni 2018
  20:03
- Som de første på Sørlandet kan vi nå tilby behandling med blodplateberiket plasma (PRP), en behandlingsmetode som har vært kjent i det idrettsmedisinske miljøet i flere år, sier lege Erik Arild og fysioterapeut Alexander Peersen ved Søgne fysikalske institutt. 

Arild forteller at interessen for fagområdet startet for omlag fire år siden i forbindelse med at de involverte, som foruten Peersen og han selv også inkluderer Klinikken i Mandal, fattet interesse for bruk av ultralyd i behandlingsøyemed.

- Gjennom deltakelse i flere kurs og tverrfaglig samarbeid har vi kunnet utvikle et tilbud til et stor pasientgruppe. Det gjelder i første rekke mennesker med mild til moderat artrose i hofter og knær. I denne pasientgruppen foreligger flere studier som viser god effekt av behandlingen. Det gir oss grunn til å anta at behandlingen også hjelper for andre ledd, sier legen.

Peersen legger til at den nye behandlingen normalt er aktuell for personer som har prøvd annen type behandling uten ønskede resultater og sier videre at behandlingen har vist seg å ha større effekt hos yngre mennesker enn hos eldre. Det siste kan ha sammenheng med hvordan metoden fungerer, forklarer han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Optimaliserer eget blod
- En enkel beskrivelse av behandlingen er at vi tar ut en liten mengde blod av pasienten. Dette blodet blir så sentrifugert og vi sitter til slutt igjen med en mindre mengde blodplater som har en høy konsentrasjon av stoffer som har en positiv effekt når de sprøytes inn i leddet som skal behandles. Du kan si at vi optimaliserer blodet ditt, forklarer legen. 

Det tverrfaglige teamet presiserer at dette ikke er en behandling som reparer slitasjeskader, men en behandling som gjør at pasienten kan leve bedre med mindre smerter. De legger videre til at ikke alle vil ha ønsket effekt av behandlingen. 

Privat helsetilbud
I det offentlige helsesystem tilbys behandling i dag kun ved Drammen sykehus som det eneste sykehus i Norge. Peersen og Arild og Klinikken i Mandal tilbyr behandlingen som private helseaktører og Arild forteller at dette teamet har en prosess på gang med å informere lokale kolleger om tilbudet de kan gi. 

- Det er ikke nødvendig med henvisning fra egen lege, men vi vil normalt ha kontakt og samarbeid med pasientens fastlege før vi gjør aktiv behandling, sier legen.

Han understreker også at bruken av ultralyd i forbindelse med behandlingen er avgjørende for en riktig behandling og et optimalt resultat.

- Ultralyd er viktig som kontroll og for en optimal behandling, sier det tverrfaglige teamet på Søgne fysikalske institutt. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no