Pensjonister har investert millioner i Haugen senter, men har ikke innsyn og ingen mulighet for å påvirke drift av selskapet, skriver DN. (Foto: Arkiv: Endre Ottem)

Haugen senters investorer uten innflytelse

  Jon Aamodt
  14. juni 2018
  11:33
Det var en svært lite snakkevillig Oslo-advokat N247 var i kontakt med da Haugen senter i 2014 ble solgt til en investorgruppe. Leif Tore Rønning i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, sa den gang at han måtte kontakte klienten sin før han kunne komme tilbake til denne saken. Han lovet å ta kontakt, men N247 hørte aldri noe mer fra advokaten. 

Nå, i juni 2018 avslører Dagens Næringsliv (DN), at selskapet Kennedy Holding som stod bak kjøpet var et ukjent selskap, uten virksomhet og uten egenkapital. Det eneste mannen bak selskapet, Thor Stian Kennedy Normann hadde nok av var telefonselgere. Et rom fullt av selgere som kastet seg over det avisen beskriver som «Golden Oldies», attraktive eldre formuende personer med begrenset erfaring med investeringer. De ble fortalt at Haugen senter var en god investering, og ifølge DN har næringseiendommen på Tangvall blitt lønnsom - for Normann, mannen bak det hele. 

Tjente millioner på salg
Investorene sitter igjen med eierskap i selskaper uten kontroll over eiendommen, eller som investorer i deler av virksomheten. Som eksempel nevner avisen at parkeringsrettighetene knyttet til Haugen senter ble solgt for en million kroner til Normann. Han solgte den deretter videre til en gruppe pensjonister med en fortjeneste på 1,7 millioner. Samme fremgangsmåte er benyttet ved å selge rettigheten til å bygge leiligheter på toppen av senteret for 1,2 millioner, igjen til Normann. Også i dette tilfellet har en gjeng pensjonister kjøpt disse igjen for hele 17 millioner. De opprinnelige kjøperne av Haugen senter har ikke fått anledning til å få innsyn i sakene. 

DN har gjennom en artikkelserie satt søkelys på hvordan bakmenn henter ut store penger på andres investeringer. Avisen skriver at Kennedy Normann i 2015 og 2016 tjente over 50 millioner kroner i sitt private holdingselskap. Flere investorer føler seg lurt og har gått til retten og fått tvangspant og arrest i Normanns verdier. 

En kvinnelig pensjonist investerte over fem millioner kroner i Haugen senter. Hun ble likevel ikke aksjonær i selskapet, men i et såkalt indre selskap som Normann har full kontroll over. I dag sitter hun uten innflytelse, har ingen mulighet til å selge seg ut og svært få forhåpninger om å tjene penger på aksjene. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

«Golden Oldies»
Kilder med kjennskap til miljøet rundt telefonselgerne har beskrevet de formuende eldre som «Golden Oldies» eller «kjøpetryner». DN har snakket med en av selgerne i selskapet og hun forteller selv at hennes bakgrunn var vikarlærer og jobb i klesbutikk. På visittkortet hennes hadde oppdragsgiverne titulert henne som «finansmegler». 

- Det var slik Normann villa har oss, unge, uerfarne og uten utdannelse, sier hun til avisen.

Uten innsyn
Advokat Rønning som var selskapets kontakt i forbindelse med handelen i 2014, innrømmer overfor DN at eierne ikke blir innkalt til generalforsamlingen. Det er kun hovedmannen som møter her. Det er selskapsavtalen som regulerer aksjonærenes rettigheter, men Rønning vil ikke være behjelpelig overfor DN med å gjøre denne avtalen kjent. 

En 88-årig pensjonist som har investert i selskapet sier til DN at verdien på aksjene hans har falt fra 500.000 til 300.000 kroner. Han eier 18 prosent av Haugen senter parkering AS. Salget at parkeringsrettigheter og rettighetene til å bygge leiligheter skjedde ifølge avisen uten at de opprinnelige kjøperne av Haugen senter fikk innsyn i denne prosessen. 

Flere tilsvarende eiendomsprosjekter
Haugen senter er ikke det eneste eiendomsprosjektet som blir omtalt i artikkelen. Flere andre investeringer i ulike deler av landet er nevnt som eksempler. Investorer har fått aksjer i helt andre eiendommer enn de var forespeilet og føler seg lurt. Finanstilsynet har vært koplet inn, men folkene bak har fått holde på i årevis uten reaksjoner. 

I Søgne er Haugen senter nå delt i tre selskap, kjøpesenter, parkering og utbyggingen på taket. Samtidig foreligger store planer om å utvikle eiendommen og et forslag til detaljregulering er for tiden ute på høring. 

Rettigheter til å bygge leiligheter er solgt videre til nye investorer med millionfortjeneste til Kennedy Normann. (Foto: Atelier T. Olsen og Siv.ing. A. Reinertsen/Haugen senter AS)

Haugen senter utgjør ifølge salgsoppgaven 9.500 kvm BTA og har 125 parkeringsplasser både innendørs og utendørs (Foto: Kenneth Pedersen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no