Seniordansen engasjerte hele forsamlingen med sittedans da "Hva er viktig for deg dagen" ble markert på Søgne omsorgsenter. (Foto: Jon Aamodt)

- Et sentralt spørsmål hver dag

  Jon Aamodt
  07. juni 2018
  12:02
- I 2014 satte Norge i gang en bevegelse som i dag har spredd seg til 30 land, sa leder av tjenesteutvalget i Søgne kommune Christian Eikeland (FrP) da han ønsket velkommen til komper og dialog og åpnet markeringen av «Hva er viktig for deg dagen» på Søgne omsorgsenter onsdag. 

Eikeland var klar på at det har skjedd en retningsendring innen helsetjenestene hvor fokus flyttes fra sykdom til brukernes ønsker og behov.

- Det må ikke bare bli en «Hva er viktig for deg»-dag, det må ble et sentralt spørmål som kan stilles hver dag, understreket Eikeland. 

De rundt 40 fremmøtte, flest godt voksne damer, fikk være med på et program med fokus på en bedre hverdag gjennom alle livets faser. Seniordansen hadde sin egen opptreden før alle de fremmøtte ble invitert med til sittedans, en aktivitet hvor de langt fleste kan delta ut fra egne forutsetninger.  

Har vi rett fokus?
- Bruker vi tiden vår og kreftene våre på det vi sier er det viktigste, eller går mye tid med til bagateller, spurte kommuneoverlege Vegard Nilsen.

Nilsen startet med en sammenligning av oss som individer, hvordan vi i likhet med en bedrift foretar outsourcing av det vi ikke definerer som individets kjernevirksomhet.

- Renhold i hjemmet som alle gjorde selv for femti år siden og de aller fleste gjorde selv for tredve år siden, er det i dag mange som ikke gjør selv, men setter bort til profesjonelle, brukte Nilsen som et eksempel.

Kommuneoverlegen fortalte deretter hva han definerte som viktig for seg selv, og om hvordan han som individ jobbet med å holde fokus på de områdene han har definert som viktige for egen person. 

- Å ha god helse er viktig for meg. Jeg nevner dette fordi jeg som lege har møtt mange mennesker som har alt, unntatt helse, og da gir alt lite glede og mening, sa Nilsen og understreket samtidig at momentene har trakk fram er eksempler på hva som er «meningen i livet» og ikke «meningen med livet». 

Det viktige måltidet
Enhetsleder Kari B. Johnsrud fortalte tilhørerne om tiltak som er satt i verk for å bedre trivselen i institusjoner og nevnte blant annet «gledessprederne» som engasjeres i sommersesongen og ikke minst viktigheten av riktig kosthold som en viktig faktor for å opprettholde livskvalitet hos eldre.

- Vi har fått inn eldre som har vært alene hjemme over langt tid og som har vært underernært. Når kostholdet blir forbedret kommer livskvaliteten tilbake og symptomer som har vært tolket som begynnende demens viser seg å bli borte når det gode måltidet fungerer, fortalte Johnsrud.

Omsorgsenterets egen ernæringskonsulent Katrin Runge, hadde laget en flott stand med fokus på det hun kaller «Smart med mat». Her var det anledning til å smake på gode, enkle, næringsrike retter tilberedt på kommunens eget kjøkken. (Foto: Jon Aamodt).

-
Sist oppdatert 07.06.2018 klokken 14:48 av Nicolai Prebensen

Kokk Anne Borøy og assistent Alice Ingebrethsen har kompene klare på Maries Kafé. (Foto: Jon Aamodt)

- Bruker vi tiden vår og kreftene våre på det vi sier er det viktigste, spurte kommuneoverlege Vegard Nilsen. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no