Eierne av Cafe Verftet har bedt kommunen tilrettelegge for en kveldsrute i sommersesongen. Formannskapet diskuterte saken onsdag. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Hvem skal betale for rutebåt om kvelden?

  Jon Aamodt
  06. juni 2018
  14:20
- Skal kommunen subsidiere transport av restaurantgjester til og fra Ny-Hellesund, spurte Høyres gruppeleder Tom Løchen da formannskapet i Søgne onsdag behandlet en sak om båtruter i skjærgården etter klokken 16.30 i sommersesongen.

Saken kom på kartet etter at eierne av Cafe Verftet har bedt kommunen tilrettelegge for en kveldsrute i sesongen, definert som perioden juni til august. Eierne skriver videre i sin henvendelse til ordføreren at de hadde satt pris på om  transporten kan foregå med «Høllen» som har kapasitet til 60 personer. 

Avtalen som er inngått med Skagerrak Navigation om å betjene båtruten i Søgne-skjærgården åpner for kjøp av et rutetilbud utover det som omfattes av kontrakten. Økonomisjef i Søgne kommune Børre Andresen informerte om at en daglig kveldsrute vil koste kommunen kroner 37.000 per uke. Han sa videre at man ikke uten videre kan ta ut en rute på dagtid og erstatte denne med en kveldsrute. Dette har blant annet med arbeidstid og mannskap å gjøre. 

Flere aktører
Høllen båtruter som avslutter sin ordinære rutekjøring i juni, har på sin Facebookside lagt ut informasjon om at de vil kjøre turer til Ny-Hellesund også etter 1. juli uten av det foreligger nærmere informasjon om dette tilbudet. 

Ordfører Astrid Hilde (Ap) mente kommunen bør være med å legge til rette for at både turister og lokalbefolkning som ikke har egen båt kan benytte seg av friluftsaktiviteter og serveringstilbudet på øygruppen. 

- Vi har et område som er fredet og ønsker mennesker og aktivitet i området. I tillegg til teateret og kafedriften tilsier dette at vi er med å legge til rette for båtrute også om kvelden. Det vil også være et innspill til fylkeskommunen når vi ber om deres støtte til aktivitet i området, sa Hilde som ønsket at kommunen bidrar med  inntil 100.000 kroner til kveldskjøringen.

Kjemper også om kaiplass
Kommunalsjef Torkjell Tofte  (bildet) minnet om avtalen med Skagerrak Navigation og var usikker på om man uten videre kan inngå avtale med andre operatører uten å komme i konflikt med denne avtalen. 

Det ble også en debatt om hvem som har rett til kaiplass langs Høllebrygga og hvem som skal prioritere og tildele plass når flere aktører ønsker å benytte samme kaiplass. Tofte ønsket et signal fra formannskapet om at administrasjonen har fullmakt til å tildele plasser og fikk støtte for dette samt at rutegående transport har fortrinnsrett til kaiplass nærmest bussholdeplassen. 

Saken skal behandles i et ekstraordinært formannskapsmøte før kommunestyremøtet 21. juni.

Presisering om Høllen Båtruter
Julianne Karlsen Risan i Høllen Båtruter har kontaktet N247 for å presisere at det på selskapets Facebookside er lagt ut mer informasjon enn det er gitt inntrykk av i N247s omtale av saken. 

N247 har tidligere tilbudt Risan omtale av sommerprogrammet, men hun takket da nei til dette tilbudet. Etter henvendelsen i dag gjengir vi siste del av informasjonen som er lagt ut av Høllen Båtruter. 

Men hva skjer videre etter 1. juli.
Det blir en travel sommer som det alltid pleier å være. Det blir kjøring til teater i Ny Hellesund 3-4 kvelder i uken gjennom hele sommeren. Jeg skal kjøre til arrangementer i skjærgården og på Verftet, private selskaper, grupper og firmaer som skal ut til Cafe Verftet og Verftet overnatting. Dette blir en spennende sommer og jeg har tro på et godt samarbeid. Når rutebåten «Høllen» i tillegg er bygd ute i Ny Hellesund, kan ikke rammen for en helaften ute i havgabet bli bedre.

Når endringer som dette skjer, må man plutselig omorganisere seg og prøve og se nye muligheter. Mange tanker og ideer om fremtiden dukker opp men jeg greier nok ikke å få alt dette på plass på så kort tid, men tenker at dette er noe vi skal jobbe videre med og ikke minst snakke mer sammen med ulike aktører i nærområdet og jobbe for mer samarbeid. Hvem vet hva som skjer denne sommeren utenom det som allerede er nevnt, det blir nå spennede uansett.

Det er fortsatt mulig å leie rutebåten «Høllen» til private arrangementer og transport den ene eller den andre veien, så det er bare å ta kontakt.

Til slutt vil vi gjerne takke alle våre støttespillere, passasjerer, samarbeidspartnere, og ikke minst våre venner, rutebådens venner. Hadde det ikke vært for dere hadde ikke dette vært så magisk som det har vært. En magisk reise som har vart gjennom et halvt århundre. Jeg vet med hånden på hjerte at jeg vil savne den daglige ruta, jeg vil savne vakre øyeblikk og ikke minst alle dere gode mennesker.

Et langt eventyr tar snart slutt, men da starter gjerne et nytt. Ønsk oss lykke til og del gjerne dette innlegget, slik at kommunen forstår at vi ønsker å leve videre i denne vakre skjærgården vår. 

Sist oppdatert 06.06.2018 klokken 22:34 av Jon Aamodt

Det er eieren av Cafe Verftet som har bedt kommunen legge til rette for en kveldsrute. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no