Kommunestyresalen på rådhuset på Tangvall onsdag.

Formannskapsmøtet i Søgne i sanntid: - Vi håper på en kveldsrute til Cafe Verftet

  Nicolai Prebensen
  05. juni 2018
  23:05
Onsdag morgen klokken 09.00 starter siste ordinære formannskapsmøte før sommerferien. Møtet sendes direkte på N247 via Søgne kommunes streamingstjeneste.

Saker som skal behandles er:
 • PS 55/18 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 16.05.18
 • PS 56/18 Referatsaker formannskapet 06.06.18
 • RS 23/18 Søknad om støtte til minnesmerke for krigsseilerne fra Vest-Agder
 • RS 24/18 Rutebåttilbud - kveldsrute
 • RS 25/18 Årsrapport 2017 og Handlingsplan 2018 - Elevombudet
 • PS 57/18 Tilstandsrapporten for skolene i Søgne 2017
 • PS 58/18 Årsregnskap 2017 - Søgne Kommune
 • PS 59/18 Årsmelding 2017 - Søgne kommune
 • PS 60/18 1. tertialrapport 2018 - Søgne kommune
 • PS 61/18 Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel - Søgne mot 2030
 • PS 62/18 Eventuelt formannskapet 06.06.18
Under møtet skal en referatsak om en kveldrute til Ny-Hellesund drøftes. Ordfører Astrid Hilde har fått en epost fra Rune Torsøe, eier av restauranten Verftet som nå er blitt til en mer uformell café. Han ber om en kveldsrute med MF «Høllen» til stedet.

I brevet skriver Torsøe at det er problematisk for eierne av Cafe Verftet AS med tiltenkte rutebåttilbud.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Det er MF «Hannibal» som skal kjøre de faste rutene i Søgne-skjærgården denne sommeren. (Foto: Skagerrak Navigation).

- Dette går både på rutetidene og at den nye båten kun har kapasitet til 30 personer, skriver han.

Torsøe fortsetter: - Vi er i den heldige situasjonen at det er mye pågang fra gjester som ønsker å komme til Cafe Verftet. Det virker som mange synes det er spennende med nytt og mer uformeldt konsept. Det blir mye musikk og andre aktiviteter utover kveldene.

- Dette gjør at det er et stort behov for en forutsigbar transportløsning. Det er i dag ikke lagt opp til en offentlig kveldsrute og vi tillater oss å komme med et stort ønske om at kommunen tilrettelegger med en kveldsrute i sesongen juni-august, skriver Torsøe.

- Vi hadde satt stor pris på om denne kunne vært med «Høllen» som har kapasitet til 60 personer. Vi håper på en velvilje i saken, skriver Rune Torsøe på vegne av Cafe Verftet i Ny-Hellesund.
Sist oppdatert 06.06.2018 klokken 08:34 av Nicolai Prebensen

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no