Fylkesarkeolog i Vest-Agder, Ghattas Sayej (til venstre), gjorde store øyne da fiskekroken dukket opp under den arkeologiske undersøkelsen. (Foto: Norsk Maritimt Museum, Elling Utvik Wammer.)

- Veldig sjeldent funn

  Jon Aamodt
  05. juni 2018
  16:33
- Søgne er et område hvor det tidligere er gjort interessante funn under vann av gjenstander fra steinalderen og vi er spesielt oppmerksomme på dette området, sier Elling Utvik Wammer, marinarkeolog ved Norsk Maritim Museum til N247.

Han har nylig deltatt i marinarkeologisk registrering i skjærgården utenfor Trysnes i forbindelse med at det planlegges legging av en ny sjøkabel. I forbindelse med dette arbeidet ble det funnet en beinkrok, et fiskeredskap fra steinalderen.

- Det ble foretatt et prøvestikk på en strand, og da dukket denne kroken opp. Dette er et veldig sjeldent funn. Det skal svært mye til at en krok av bein er så godt som intakt etter mer enn 4.000 år, sier Wammer.

Spesielle forhold i Søgne
Beinkroken er ennå ikke ferdig analysert, men på generelt grunnlag sier marinarkeologen at funnet av en så godt bevart gjenstand nede i sedimentet er et kjempefunn. På land er det et steinbrudd som antas å være fra steinalderen, noe som kan tolkes som at dette har vært et område med mye aktivitet. Det er usikkert om kroken er mistet i vann eller på land, men hele området rundt funnstedet blir sett på som spesielt interessant av arkeologene.

- Det er spesielle forhold som skal til for at gjenstander skal bevares så godt over tid, og dette har vi sett eksempler på også tidligere i Søgne som ved funnet av Sol. Bein og treverk forsvinner normalt etter så lang tid. og det er spesielt for Søgne-området at organisk materiell bevares så lenge under vann. En viktig forklaring er nok at havnivået i deler av steinalderen var lavere enn i dag. Terrenget har i ettertid blitt oversvømt, og gjenstander har ligget i beskyttende omgivelser. Om en uke eller to vet vi nok mer om dette funnet, sier Wammer.

Han legger til at man er i dialog med tiltakshaver for å se på muligheten til å justere traseen slik at kabelen kan legges utenom det mest aktuelle området. 
Sist oppdatert 05.06.2018 klokken 17:16 av Nicolai Prebensen

Beinkroken som ble funnet i Søgne-skjærgården av arkeologene. (Foto: Norsk Maritimt Museum, Kristina Steen.)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no