Dette bildet er tatt 28. mai som tydelig viser kloakk/overvann på Høllefjorden etter utslipp nummer to på kort tid. (Foto: Sverre Høyem)

Nytt kloakkutslipp i Søgne og Songdalselva

  Nicolai Prebensen
  05. juni 2018
  13:36
For tredje gang på kort tid har Søgne og Songdalselva blirr forurenset av kloakk/overløpsvann. Kommuneoverlege Vegard Nilsen har tirsdag sendt ut følgende varsel til beboere langs elva:

På grunn av strømstans er det i dag 5. juni sluppet ut en del kloakk/overløpsvann i Søgneelva ved Birkelid. Vannføringen er svært liten slik at det trolig tar minst 3 døgn før dette når Høllesanden, og noe kan nok bli stående i stille partier av elva mye lenger enn dette. 

Vekster over bakken som skal spises rå må ikke vannes med vann fra elva til og med 7. juni. Bading i elva frarådes til og med7. juni. 

Bading på Høllesanden er mindre risikabelt p.g.a. større vannutskifting og folk får avgjør selv om de vil bade der. Fare for å bli syk er tilstede hvis badevann svelges eller hvis vekster vannet med ureint vann spises rått.

Meldingen er underskrevet av kommuneoverlege Vegard Nilsen

Ikke systemfeil
- Hendelsen i dag skyldes at energiverket har tatt strømmen på stasjonene fra Birkelid og nedover. Normalt skal vi få beskjed om utkoplinger i god til slik at vi kan ta forholdsregler og eventuelt skaffe til veie pumpebiler for å ta unna. I dag forsvant strømmen brått og vi brukte lang tid på å finne ut hva som skjedde og hadde ingen mulighet for å sette iverk tiltak for å avhjelpe situasjonen, sier Petter Jørgensen fra ingeniøravdelingen i Songdalen kommune.

Utslippet som skjedde 28. mai og et mindre utslipp noen dager senere skyldes en ødelagt pumpe. 

- Det første utslippet kom da denne pumpa stanset, det andre var nødvendig for å få montert en ny pumpe slik at vi har tilstrekkelig kapasitet på denne stasjonen, sier Jørgensen.

Leder av ingeniøravdelingen Kjetil Breistein legger til at når kloakken går i overløp er det kun forurenset vann som renner ut. Øvrig avfall er allerede skilt ut i stasjonen.

Teknisk sjef i Songdalen kommune Stein Erik Watne vurderer at utslippene som har vært ikke skyldes systemfeil, men må sees på som uheldige enkelthendelser. Teknisk enhet finner det også svært uheldig at kommunikasjonen med energiverket ikke har fungert i henhold til vanlige prosedyrer. 

Saken oppdateres
Sist oppdatert 05.06.2018 klokken 17:29 av Nicolai Prebensen

Kommuneoverlege Vegard Nilsen fraråder bading i elva frem til 7. juni. - Bading på Høllesanden er mindre risikabelt, sier han. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no