Bildet er fra 2016 hvor det ble jaktet på ulovlig satte garn. Fra 1. juni er regelen at alt fritidsfiske med garn må settes på 25 meters dyp eller dypere. (Foto: Statens Naturoppsyn)

Nå skal garn i sjøen settes på 25 meter eller dypere

  Nicolai Prebensen
  04. juni 2018
  14:15
- I forbindelse med de innstrammingene som kom rett før hummerfisket i fjor, så er det en liten, men svært vesentlig endring som trådde i kraft nå i juni. Fra 1. juni til 15. august er det forbudt for alle fritidsfiskere å sette garna sine grunnere enn 25 meter. Dette gjelder alle typer garn, også sildegarn. Nedsenkningspåbudet på tre meter er derfor heller ikke relevant i denne perioden, da det overstyres av den nye loven, sier oppsynsmann Espen Halvorsen til N247 mandag. 

- Mange fritidsfiskere som til vanlig ikke fisker krabber og hummer har kanskje ikke fått med seg dette, samtidig må det påpekes at det alltid er fiskerens eget ansvar å sette seg inn i til enhver tid gjeldende regler. Å ikke ha fått det med seg, er derfor ikke et gyldig argument, fortsetter han.


Halvorsen (bildet) sier videre at det vil bli foretatt kontroller i løpet av sommeren,

Utfordringer:
- Det er mange fjorder og bukter der det nå i sommer ikke har noen hensikt å sette ut garn i.  Fritidsfiskere som vil sette garn må belage seg på å måtte lengre ut enn de er vant til, man kan ikke sette garnet i bryggekanten eller i land og strekke det ut. Det skal være 25 meters dybde der garnet starter. De aller fleste fritidsfiskere må nok skjøte på tauene sine nå, fortsetter han.

Han sier videre at forbudet gjelder hele Skagerrak, altså for Agder sin del helt til Lindesnes fyr. 

- Det kommer til å være flere kontroller i sommer, og vi frykter jo at mange tilreisende sommerturister fra øst og vest ikke setter seg inn i det nye regelverket. Lokale fiskere tror jeg har fått det med seg, og at de både forstår og støtter forbudet, avslutter han.

Oppsynsmann Espen Halvorsen sier at det vil bli foretatt garnkontroller i løpet av sommeren. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no